UIT HET VELD Behoorden in het verhaal van Mare Buise - De Stelt- kluut 12(5): 156- 159 - Vlaamse gaai en Grote bonte specht tot de prooi- diehen van de Toren valk, afgelopen zo mer vonden we neven staand materiaal. Het zijn veren van een jonge Ekster die we aantroffen in een torenvalkkast op de boerderij van K. Steyaert op Schel- devaartshoek nabij Graauw. Gevonden in juli tijdens ring- werkzaamheden. Foto: B.Grootjans. G.Sponselee. WINST Op 16 mei 1982 werden door mij 50 Oeverzwaluwen bij hun nest- pijpen waargenomen nabij een opspuiting bij de Braakmankreek. Omdat men deze opspuiting aan het afgraven was tbv. de aan leg van de weg brug Sluiskil - Hoek vreesde ik dat deze ko lonie wel eens verstoord zou kunnen worden. Daarom heb ik contact opgenomen met RWSdie deze weg aan legde en met de firma waarvan het zand was: De Hoop uit Ter- neuzen. Beiden bleken onmiddelijk bereid de Oeverzwaluwen te sparen. Het deed me dan ook goed, later te zien dat vrij wel het gehele terrein afgegraven werd, behalve de wTand waarin de nesten zaten. Ik wil dan ook diegenen die daarvoor zorg gedragen hebben hartelijk danken. Ter informatie:, 16 mei '82: 56 nesten en ca 30 vogels; 21 juni 79 nesten en ca 100 vogels; 3 augustus: 95 nesten en 12 vogels. Als nest werd aangemerkt een pijp van voldoende lengte met aanvliegstrepen. Henk Gastelijns, Kasteelstraat 25. Philippine. NB. Namens het bestuur werd De Hoop een kleine attentie aan geboden voor de goede zorgen. VISAREND BIJ VLAAMSE KREEK Op maandag 9 augustus 1982, was ik, samen met Juliën van Hooye, nabij de Vlaamse kreek. We hadden ons tegen een dijk je aangelegd om op die manier de eventueel aanwezige stelt lopers of Oeverlopertjes goed te kunnen bestuderen. Na eni ge tijd werd onze aandacht getrokken door een eerstejaars 186

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 12