bladen om zodoende de bibliotheek onder de aandacht van de leden te houden met het bijkomende voordeel dat de leden meteen kunnen zien wat er te lezen is. Door de inhoudsopgave enigszins beperkt te houden, het zou anders te veel ruimten gaan vergen, zullen natuurlijk niet alle bladen vernoemd kunnen worden. Om dit probleem nu enigszins op te lossen zal ik nu de bladen noemen waar van we van een regelmatige toezending verzëkerd zijn, dit om U enige indruk te geven over wat er zoal te leen is. De bladen zijn: - De Stentor van B.J.N. - De Wulp van vogelbescherming 's Gravenhage - Beenbreuk van Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie. - De Kruisbek van vogelwacht Utrecht. - De composiet van K.N.N.V. afdZeeland. - Natuur en Milieu - Natuurbehoud - Parus van de Wielewaal afdGent. - Zeeuw's Nieuws. - Vogels en Lepelaar, en vanaf heden zal ook verkrijgbaar zijn: - Vogeljaar - Limosa. Voor alle andere in het archief aanwezige stukken verwijs ik U naar Steltkluut 9:5. In samenwerking met het bestuur zijn we op dit moment bezig om te kijken of we het archief kunnen uitbreiden door met andere verenigingen op ruilbasis het uitgaveblad te ruilen. Mocht U zelf wensen hebben voor verenigingsuitgave welke niet in het archief opgenomen zijn, laat U mij dit dan even weten zodat ik in overleg met het bestuur kan bekijken of we dit ook in het archief kunnen opnemen. Verder zou ik willen vragen dat aan de leden datmocht U enige litera-tuur of boeken e.d. van wat dan ook bezitten en U denkt eraan dit weg te doen, denkt U dan even aan het archief welke ze misschien wel gebruiken kan, want door het hierin te plaatsen geeft U andere mensen de gelegenheid dit ook te kunnen lezen. Mocht U belangstelling hebben voor één of meerdere bladen uit de bibliotheek, neem dan zoveel mogelijk eerst tele fonisch kontact met mij op. Hans Molenaar, Lorentzlaan 98, 4532 KS Terneuzen. I 192

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 18