heeft. Als er dus een verstoring dreigt, hoeft de toezicht houder alleen de buitenboordmotor te starten en het vaar water langs Hoofdplaat over te steken en kan binnen twee minuten bij de Bol zijn. Buiten het vakantieseizoen en met minder mooi weer kan vanuit deze post gewaakt worden en hoeft pas de boot gebruikt te worden als het echt noodzake lijk is. Op deze wijze kan gedurende lange dagen redelijk comfortabel gewaakt worden. Dit jaar en de komende jaren zullen de vogelwachters uit de voorbije jaren steeds minder tijd hebben voor het toezicht. Het toezicht wordt verricht door twee personen zodat reeds dit jaar de hulp van een nieuwe vogelwachter zeer welkom is Ik wil dan ook een dringend beroep doen op allen die belang stelling hebben voor de taak van vogelwachter dit kenbaar te maken bij ondergetekendeHoewel de assistentie voor een weekend reeds waardevol is, is de aanwezigheid van dezelfde vogelwachter voor een langere periode toch wenselijker. Met uitzondering van vroegere bewakers hebben personen uit Zeeuws Vlaanderen de voorkeur, dit in verband met de huis vesting In 1984 is ondergetekende namelijk in vaste dienst gekomen bij de Stichting het Zeeuwse Landschap en wordt met ingang van 1985 de caravan op de camping niet meer in gebruik ge nomen Zij die zich voor bewakingswerk opgeven, dienen daarbij wel te vermelden om welke periode het gaat. Speciale vogelken nis is wel makkelijk maar niet noodzakelijk. Bijzonderheden zoals aanvangstijdvergoeding, enzv.volgen later als de definitieve keus is gemaakt. Het bewakingsseizoen loopt van 15 mei t/m 15 augustus. Op de volgende dagen wordt er gewerkt op de Hooge Platen: 30 en 31 maart: musterds plaatsen en schelpen aanbrengen. 13 en 14 april: reparatie aan de ring en het andere werk wat is blijven liggen. Op al deze dagen beginnen we om 10 uur. Verzamelplaats de dijkovergang bij het gemaal Nummer Eén. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij René Beijersbergen, Millianostraat 28, Breskens. 2 9

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 15