Fig.1 Fig. 1Wintermaxima van de Kleine Zwaan in Zeeuws- Vlaanderen en enkele Vlaamse polders ten zuiden van De Braakman. Legenda "bij de figuren 2 t/m 9 Geschatte zwanen. Geschatte aantal zwanendagen van '76 t/m '84 - Figuur 2 t/m 7 Deze kaartjes mceten met enige voorzichtigheid geintrepe- teerd worden omdat niet elk jaar alle gegevens boven water gekomen zijn en omdat het aantal zwanendagen niet systema tisch onderzocht is. Toch wordt door deze kaartjes beter de plaats weergegeven waar regelmatig een groep Kleine zwanen fourageerde dan door het aangeven van de maksima per polder. 0-1 00 100-500 500-1000 1000-2500 2500 zwanendagen zwanendagen zwanendagen zwanendagen zwanendagen 35

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 21