De Steltkluut „De Steltkluut" IS EEN UITGAVE VAN Vogelwacht Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen Verschijnt 6x per jaar Dit periodiek is geheel gedrukt op kringlooppapier Redactie: W. Ivens, P. Marinissen en G. Sponselee. Redactie-adres: Saxhavenstraat 5, 4561 HB Hulst. BESTUUR: Voorzitter: P.A. Maas, Walstraat 7, 4535 ED Terneuzen. Telefoon:01150-17416. Secretaris: J.J.M. Lievens, Kievitstraat 27, 4561 KK Hulst.1:. Telefoon:01140-14820. Penningmeester: D.P. Schutz, Weststraat 7, 4571 HJ Axel. Telefoon: 01155-1681. Girorekening: 265961 tnv. pnm. Vogelwacht De Steltkluut, Axel. Bank: Rabobank Axel, rekeningnr. 13.66.05.540. gironr. van de bank 285311. Leden: B.M. Grootjans, Schuberthof 15, 4536 AL Terneuzen. Telefoon:01150-17669. M. Kindt, Walstraat 7, 4535 ED Terneuzen. Telefoon:01150-17416. G.M.P. Sponselee, Saxhavenstraat 5, 4561 HB Hulst. Telefoon:01140-13707. W. Wisse, H. Heyermanstraat 45, 4532 GJ Terneuzen. CONTRIBUTIE 1985 Jeugdleden (tot 18 jaar) 12,50; Volwassen leden: 20,-. Koninklijk goedgekeurd d.d. 3 juli 1974, nr. 96. Ontwerp omslag: G. van Avermaet, Oostakker. Druk: Grafische Industrie Duerinck-Krachten bv, Kloosterzande. Overname van de inhoud is toegestaan mits de bron vermeld wordt. Auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. CONTACTADRESSEN WERKGROEPEN: Werkgroep Planologie: P. Maas, Walstraat 7, 4535 ED Terneuzen 01150-17461. Knotgroep: J. Calle, Beethovenstraat 13, 4536 AG Terneuzen, tel. 01150-30693. V ogelwerkgroep H. Castelijns, Kasteelstraat 25, 4553 BA Philippine, tel. 01159-846. Plantenwerkgroep M. Kindt, Walstraat 7, 4535 ED Terneuzen, 01150-17416. De vereniging kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele ongevallen, verliezen van goederen, etc., tijdens door haar georganiseerde activiteiten. Het Bestuur.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 2