schakelden op muizen als stapelvoedsel (laursen1951 Hier ligt nog een geheel braak onderzoeks terrein veer ons open. Het belangrijke aandeel van regenwormen in het menu dat 's zomers aan de jongen wordt gevoerd wordt ook door van Nie (1976) onderschreven. Dit kan echter alleen door waarne mingen worden vastgesteld daar er van regenwormen uiteraard geen delen overblijven in braakballer In 1981 zijn er geen terugmeldingen van ringen ontvangen. Gegevens zijn verwerkt van: RBleijenbergM.A.Buise, J.van Hooi je, G.M.P. Sponsel.ee en A.v.d.Wiel. Literatuur BuiseM.A., 1982, Broeien van Torenvalk en Steenuil. De Steltkluut 1_21 56-1 59. Buise, M.A., en RBleijenberg1984. De Steenuil als broed- vogel in oost Zeeuws-Ylaanderen oost in 1980alsmede enige gegevens uit de periode van 1 976 t/rr. 1 979. De Steltkluut 1 4 Laursen, J.T.1981 (Prey of the Little Cwl Athene noctua in East Jutland) Dansk Ornithologisk Forenings Tidskrift vol 75: 105-110. Nie, J.G. van, 1976. Steenuil voert regelmatig regenwormen aan jongen. Het Vogeljaar 24: x 326. 47

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 33