DE STEENUIL ALS BROEDVOGEL goo DOORM. BUISEEN R. BLEYENBERG Allereerst de label met eer; samer.vatting van de voornaamste gegevens 1 976 1 977 1 978 1 979 1 980 1 981 1 982 wildnesten 12 9 5 1 5 1 5 9 1 2 kasten bewSteenuil 2 4 6 J 7 7 5 kasten bew.anders 2 6 4 3 1 4 4 kasten onbew/enbek. 2 5 5 8 1 1 6 9 kasten totaal 6 1 5 1 5 1 6 1 8 1 7 1 8 jongen geringd 6 1 2 1 2 1 8+1 17 1 3 ontvangen ringen - 1 - - - 1 Vergeleken met de twee voorgaande jaren is de belangstel ling voer nestkasten wat verminderd. Slechts in 4 kasten werden jongen grootgebracht. Toch zijn de resultaten niet gering gezien het groet aantal wildnester. waarover zekerheid werd verkregen 35 4 jongen geringd 13 5 pulli geringd 44 2 pulli geringd 33 1 pullus geringd 10 mislukt In kast 10 lagen op 8/6 nog een aantal eieren doch bij een latere controle bleek de kast te zijn verlaten. Ook kast 8 liet 't ditmaal afweten. Voor het eerst sinds die in decembe 1975 werd opgehangen was hij onbewoond. Wel werden er gere geld Steenuilen in de buurt gezienMogelijk zijn ze naar ee andere nestplaats uitgeweken. Een zeer honkvast paar huisde in kast 35Ondanks dat deze van ellende zowat uit elkaar valt brachten ze er 4 jongen groot. De voedselvoorziening bleek geen probleem daar dit koppel uilen zeer bedreven was in het weghalen van jongen duiven uit broedpanner. in een nabijstaande duiventil. Helaas ma.e.kte dit de uilen tamelijk impopulair bij de bewoners van het boerderijtje. In vier kasten werd dcor Holenduif gebroed: nrs9, 19, 15 en 14. Negen kasten waren onbewoond of de broedende duiven werden niet genoteerd: nrs. 5, 6, 8, 11, 12, 16, 18, 42 en 43. De wildnesten waren als volgt verdeeld: Konijnepijpen - Hedwigpclder- ezelstal, 3 jongen geringd. Kast 18 onbenut. - Veerstraat Prosperpolder2 pulli. - ruine schaapstal Hedwigepolder. - Plattenhcek. - van. Alsteindijk 4 8

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 34