RECTIFICATIE. In het artikel: De Steenuil als broedvogel om O.Z.Vlaanderen in 1980, door M.Buise en R.Bleyenberg in iDe Steltkluut nummer 5, oktober 1984, zijn enkele fouten geslopen. Het artikel begint op pagina 126. De kaarten van 1981 en 1982 zijn ten onrechte opgenomen. Wat betreft de tekst vanaf pagina 128: de tabel moet ingevoegd worden voor de laatste alinea (beginnend met: met name kast 42) op pagina 129. Redactie. Steenuil. Tekening G-.v.Avermaet Oostakker. territoria waar wel vogel.s zijn waargenomen maar waar geen aanwijzingen voor broeder, waren. Het totaal aantal broed- gevallen zal. boven de 20 liggen. Voor zo'n grootschalig en tamelijk kaal akkerbouwgebied is dat niet gering: 0.5 per km„Ter vergelijking: In de Betuwe op een terrein van 110 km (2-g" x ons werkgebied) met gevarieerd kleinschalig landschap met veel oude fruitbomen, knotwilgen en knctpopu- lierenhad men in 1 98Q bijna 100 paar (Kik Ledema1981 Dit is ruim 0.9 per km De dichtheid is er bijna het dubbe le van bij ons. Let wel dit. gebied is een steenuilengebied bij uitstek. In 1982 is er één. ring gevonden van de tot nu toe geringde 79 vogels nummer geringd kast gevonden 4.043.866 1 30681 S33 1 90682 Veerstr/irosperpverkeer-. Gegevens van RBleijenbergM.A.Buise, J.v.Hocije, GMPSponsel.ee A.v.d.Wiel. M.A.Buise, Julianalaan 114561 JA Hulst RBleijenbergKerkpad 15» 4568 KA Nieuw Namen. Literatuur Bleijenberg, R.,1982. Ervaringen met het steenuiltje. Vogels 2240. Kik, P.en W.Ledema, 1981Uilskuikens op weg naar volwassen, heid. Vogels 1: 1 92-1 94. 5 0

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 36