DE DAGVLINDERS VAN O.Z. VLAANDEREN EEN ZELDZAME VOGEL GEZIEN? DOOR E. VERMANDEL Op de redaktie van de Steltkluut kwam eind januari 1985 een brief binnen van een lid, die meedeelde, dat hij (zij) een wulp gezien had bij de Braakman op 26-1-85 en 2 Vlaamse gaaien op 30-1-85 in Terneuzen. Ondanks het feit, dat dit geen bijzonderheden zijn, wordt hier toch aandacht aan besteedt. Al te veel waarnemingen van gewone soorten verdwijnen en komen nooit boven water. De waarnemer H. Knape uit Terneuzen gaf wellicht onbedoeld aan, dat ook deze gegevens van belang zijn. Wie af en toe wat inzicht probeert te krijgen in hoe de vogelstand bijvoorbeeld 25 jaar geleden was opgebouwd, moet nog tè vaak konstateren, dat met name van de gewone soorten, dit tussen aanhalingstekens, weinig voor handen is. Daarom ook de oproep: besteedt ook eens wat aandacht aan deze groep. Er zijn mogelijkheden te over. Gewone soorten vindt je immers overal! En vergeet vooral niet, uw waarnemingen en verslaglegging door te geven, zodat ook anderen kunnen profi teren van opgedane ervaringen! W Wisse In het kader van het verspreidingsonderzoek dagvlinders van Nederland van de European Invertebrate Survey, heb ik de afgelopen drie jaar een onderzoek ingesteld naar het dag vlinderbestand van Oost Zeeuws-Vlaanderen Alhoewel onze streek zo op het eerste gezicht nog heel wat dagvlinders herbergt, blijkt het aantal soorten bij nader onderzoek erg tegen te vallen. Met zekerheid zijn er tot nu toe 93 soorten dagvlinders in Nederland gevonden, in België zelfs 119 soorten. Vele hiervan zijn uitgestorven of staan op uitsterven. Natuurlijk zullen er een groot aantal ook vroeger nooit bij ons zijn voorgekomen. Maar het zijn er in ieder geval veel meer geweest dan de 25 soorten die er nu zijn.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 39