DESTELTKLUUT INHOUD JAARGANG 15. NUMMER 2. APRIL 1985 EEN NIEUWE VOORZITTER door J.Elevens 18 AFSCHEID MARIJKE HARTS 19 REGIO-ACTIVITEITEN NM 20 NATUURWANDELINGEN en andere activiteiten 21 Vogelkamp De Utrecht 23 Schelpententoonstelling 24 Cursus grenzen en grenspalen 25 BIJ 'N AFSCHEID door A.Bourgonje 25 NIEUW! Avifauna/VIER BERICHTJES 26 DE HOGE PLATEN door R.Beijershergen 28 DE KLEINE ZWAAN IN ZEEUWS-VLAANDERENH,CasteliIns 30 VOGELS VLAKBIJ: HET ROODBORSTJE door B.Grootjans 41 NIEUW SOVON-PROJECT IN 1985 door W.Wisse 43 DE STEENUIL ALS BROEDVOGEL 1981, M.Buise 45 1982 R.BleiJenberg) 48 VELDWAARNEMINGEN 1984 verzameld door W.Wisse 51- Zeldzame Vogel Gezien? DE DAGVLINDERS VAN O.Z.VLAANDEREN door E.Vermandei AANKOMST ZOMERVOGELS 1984 door M.Capello (wordt vervolgd) WILT U VOOR HET INZENDEN VAN KORTE MEDEDELINGEN VOOR DE VOLGENDE STELTKLUUT ONDERSTAANDE SLUITINGSDATUM AANHOUDEN? OMVANGRIJKER BIJDRAGEN DIENEN, IN VERBAND MET HET UITTYPEN ERVAN, EERDER IN HET BEZIT VAN DE REDACTIE TE ZIJN. SLUITINGSDATUM VOLGEND NUMMER: 20 APRIL 1 7

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 3