ZANDOOG-JES Sat.yrid.ae 18. Bont zandoogje (Pararge aegeria) Voorkomen: overal gewoon Jaartotaal: 100 - 200 Begin- en einddatum: 22 april 1984 - 2 november 1984 19. Argusvlinder (Lasiommata megera) Voorkomen: overal, maar iets minder gewoon dan het Bont zandoogje. Jaartotaal: 50 - 100 Begin- en einddatum: 26 april 1984 - 26 september 1982. 20. Hooibeestje Coenonympha pamphilus Voorkomen: overal, en na het Oranje zandoogje onze meest voorkomende Zandoogjes-soort Jaartotaal: ongeveer 300 - 500 Begin- en einddatum: 14 mei 1984 - 16 september 1982 21Oranje zandoogje (Pyronia tithonus) Voorkomen: massaal langs de kant van de wegen. Langs één slootkant te Heikant (200 meter) telde ik er in een middag meer dan 4001 Jaartotaal: meer dan 1000 Begin- en einddatum: 20 juni 1982 - 29 augustus 1984 22. Bruin zandoogje (Maniola jurtina) Voorkomen: in hooiweilanden soms massaal. Daarbuiten ech ter ook in redelijk aantal aan te treffen, overal Jaartotaal: 200 - 300 Begin- en einddatum: 15 juni 1982 - 16 augustus 1984 23- Koevinkj e (Aphantopus) Voorkomen: zeer lokaal, maar op de vindplaats in vrij groot aantal. Tot nu toe slechts bekend van één vindplaats te Hulst en één te Terhole Jaartotaal: 20 (men moet wel de vindplaatsen weten, daar buiten is de kans zeer gering) Begin-en einddatum: 8 juli 1984 - 3 augustus 1984 DIKKOPJES 24. Bruin dikkopje (Thymelicus lineola) Voorkomen: overal algemeen Jaartotaal: 100 - 200 Begin- en einddatum: 15 juni 1982 - 2 september 1984 25. Groot dikkopje (Ochlodes venata) Voorkomen: nabij bossen in aantal, daarbuiten veel zeld zamer Jaartotaal: ongeveer 10 Begin- en einddatum: 23 juni 1983 - 24 juli 1983 58

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 44