Gele luzernevlinder Klein koolwitje Atalanta 1e gen. Landkaartje 2e generatie T.sylvestris Klein geaderd witje T. lineola Vermeldenswaardig is nog, dat in onze regio enkele voor Neder land zeldzame overdag vliegende nachtvlinders voorkomen. Z.ygaena trifolii, een bloedvlekvlindertje, maar niet de elder algemeen voorkomende StJansvlinder met zijn 6 stippen. Onze bloedvlekvlinder heeft slechts 5 stippen en behoort daardoor tot één van de zeldzaamste soorten van Nederland. Bij ons is de vlinder op een viertal plaatsen in Hulst en Clinge aangetroffen, met jaarlijks tussen de 50 - 100 ex. Pseudopanthera maculariaook wel genoemd het Boterbloempje, is in redelijk aantal aangetroffen in bossen te Hulst, Clinge en St.Jansteen. Dit vlindertje komt in Nederland alleen voor beneden de rivieren en is buiten Zuid-Limburg slechts op enkele plaatsen gevonden. Naast deze twee herbergt onze streek nog een tiental minder vernoemenswaardigeoverdag vliegende nachtvlinders. Rest mij nog, allen te bedanken, die met hun gegevens dit artikel hebben mogelijk gemaakt. In het bijzonder mijn natuurvriend Eddy Taelman, die - voornamelijk in 1984 - vele uren veldonderzoek heeft verricht. 59

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 45