Hooibeestje Citroenvlinder Oranjetipvlinder SLOTOPMERKINGEN. Lit artikel hoopt ook - voor zover nodig - aan te tonen, dat De Steltkluut onmisbaar blijft ter bescherming van ons Ocst- Zeeuwsvlaamse landschap. In de afgelopen 25 jaar is bijna 20^ van ons inheems dagvlin derbestand verdwenen. Waarschijnlijk meer, want Peerdeman zocht hier slechts 14 dagen, terwijl wij drie volle jaren de tijd hadden Staat Koevinkje, VuilbocmblauwtjeBruin blauwtje en Oranje tip spoedig hetzelfde lot te wachten? Kunnen Gehakkelde aurelia, Landkaartje en (ja zelfs) het groot koolwitje op de iets langere duur zich bandhaven? En hoe redt ons Bloedvlekvlindertje zich in de toekomst? In 1984 werd één vindplaats 'n slootkant) volledig uitgebrandi1 Redenen genoeg om de verschraling van ons landschap met alle kracht te blijven bestrijden. Literatuurlij st - Elseviers VlindergidsAlle in Europa voorkomende dagvlinder LHigginsNRiley1980 Elsevier - Adam/brussel - Dagvlinders in kleur. L. Lyneborg/CZwakhals 1975Moussault - Baarn - De Polsvliet van natuur- naar cultuurlandschap. Maurice G.M.Jansen 1980, Vogelwacht 0ZVI- De Steltkluut. Eddy Vermandei, Poorterslaan 118, 4561 ZN Hulst, tel.01140-1561 Opmerking redactiegeeft U ook in 1 985 Uw waarnemingen door? 60

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 46