extra bedanken voor het inzenden van de streeplijsten in 1 984 JP JPoortvliet MB MBuis BG BGrootjans HC HCastelijns OR CRiemslag AvdW Avd.Wiel JdB J.de Bakker MP MPloegaert TY TYsebaert WW W.Wisse WdB W.de Bokx RD RDobbelaar MJ MJanse AP APaauwe AB ABourgonj e ET ETaelman AV AVonck DB DBertram RC RCapello WA WArenthals LP LPersi jn OPROEP 1985 Een ieder die in 1985 aan dit onderzoek mee wil werken hoeft alleen maar de aankomstdata met het aantal en de plaats aan mij door te geven van alle in dit verslag be sproken soorten. Van de volgende soorten zou ik ook heel graag aankomst data binnenkrijgen: Strandplevier en Bruine kiekedief. Winterwaarnemingen zijn ook zeer welkom. Zou U ook goed op de geslachten willen lettenl I I Om hêt U en mij wat gemakkelijker te maken heeft H.Castelijns een streeplijst ontworpen die speciaal ge richt is op de rubriek"aankomst zomervogels in OZVL" Die streeplijst kunt U ook krijgen bij mij, U krijgt ze toegezonden. Dank U bij voorbaat want, zoals U weet kan ik dit verslag niet zonder Uw medewerking meken. Adres van Henk CastelijnsKasteelstraat 25 Philippine (01159-846 Mijn adres, Marcel CapelloAmstelstraat 6, Terneuzen (01150-96833 Overz icht Purperreiger: geen voorjaarswaarnemingen Zomertaling: 26-3-84 - In Spaarbekkens (HG) 11-4-84 - 2 Reuzenhoek (AP) 2m+1v12-41m(14-41P(27-4), 1P(30-4), 2m+1v(2-5), 1m(31-5)j 2m+1v(31-5). Boomvalk: 13-4-84 - 1 Braakman zuid (HC) 18-4-84 - 1 Terneuzen (AB) 1 (14-5) Kleine Plevier: 12-3-84 - 1 Spaarbekkens (HC) 29-3-84 - 5 Opspuiting Braakman (HC) 2(30-3), 2(1 -4), 1 (7-4), 2(1 2-4.) 1.(22-4), 1 23-4,3 (24-4 1(27-4)2(28-4) Zwarte stern: 27-4-84 - 8 Zwartenhoek (MC+Mj) 28-4-84 - 8 Nijspolder (AB) 1 0(30-4), 14(30-4), 1 (9-5), 1 (26-5 31 -5 2(31 -5 Visdiefje: 16-4-84 - 4 Sluizen Terneuzen (HC) 18-4-84 - 1' (HC) 62

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 48