EEN NIEUWE VOORZITTER Het werd wel spannend. Uiteindelijk "bleek, na het tellen van de stemmen, dat Peter Maas de nieuwe voorzitter is van De Steltkluut. Het scheelde één stem met Bouke Grootjans. Van te voren hadden "beide kandidaten "benadrukt dat de voor zitter een primus inter pares is: de eerste onder zijns ge lijken. Daarmee oaven zaj aan ^-a"t het gezicht van De Stelt- kluut minder "bepaald wordt door de voorzitter als wel door de leden en meer in het "biezonder door het bestuurlijke ze vental Van te voren was het overigens bekend. We kregen weer 'n goede voorzitter. Weliswaar een andere, maar toch een ge schikte kandidaat. De uitslag van de stemming is hiervan de meest duidelijke illustratie. Ook was van te voren bekend dat de aantredende man het niet op dezelfde wijze kan doen dan de voorganger. George Spon- selee mag dan wel te vervangen zijn, opvolgbaar, maar niet navolgbaar. Diens zeer grondige vakkennis zowel in ornithologisch, zoölo- zame mensen die eigenlijk alles kunnen: timmeren, De komende en de gaande man. wetenschappelijk verant- Poto: D. Schutz. woord rapporteren, van de 1 8

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 4