Tapuit20-3-84 - 1m Sluizen Terneuzen (HC) 8-4-84 - 1 Nieuwe Neuzenpolder (BG-) 1v(8-4), 1 m( 1 3-41m(l4-4), .1m(l5-4), 1m(l7-4), 1m18-41m18-42m(22-4), 4(23-4), 1v(23-4), 1m+2v(24-4), 1m+2v(24-4), 1m+1v(24-4), 2m+1v(27~4), 1v28-42m+3v(29-4), 2v(29-4). Tot 22-4 worden er 8 mannetjes gezien tegen 1 vrouwtje. Daarna wordt de verhouding gelijker, in totaal werden er in april 20m 14vr gezien plus 8 ongeïdentificeerde ex. Roodborsttappuit6-3-84 - 1m Clinge (MB) 19-3-84 - 1v Otheense Kreek (MC) 1P(23-3), 1z(26-3), 1 m( 2.9-31v(29-3), 1p(7-4), 1v(8-4), 1 z 7-41 p 7-4,1 m 1 0-4) 1 p 1 3-4 1m(l3-4), 2m+1v(l3-4), 1P14-41p15-41m( 1 5-4 Tot 15~4 is de verhouding tussen m en vr3:2. Daarna, tot half mei is de verhouding tussen m en vrresp. 9m - 4vr 7:3-Zoals bij de Tapii.it trekken er eerst meer mannetjes door, alhoewel de geslachtsverhouding niet zo extreem is Paapje: 18-4-84 - 1 Nieuwe Neuzenpolder (BG-) 22-4-84 - 1 G-rote Dulper (WW) 1m(23-41 p+z24-41m(24-4), 1v(27-4), 2m+1v(29-4), 1 P30-41m5 ~51p14-51m(18-5 Bij het Paapje hetzelfde onderzoek doen is eigenlijk niet verantwoord omdat er te weinig waarnemingen zijn. Toch zal ik het vermelden: verhouding m - vr is ongeveer 2:1 G-ekraagde roodstaart: 3-4-84 - 1m Braakman zuid (CR) 4-4-84 - DOW Chemical (BG) 1 m7-41 p1 3-41 m( 1 5-41m(21-4), 1m(24-4), 1^(26-4), 1 v(l 3-5) 1 (11-5). Zwarte roodstaart: 21-3-84 - 1 DOW Chemical (BG-) 26-3-84 - 1m Terneuzen (AP) 1 m(27-31 m28-32m(29-3), 1z(2-4), 1v(4-4)1z(4-4) 1(7-4), 2v(8-4), 1m9-41z9-4 1z(9-4), 1z(10-4). Nachtegaal: 18-4-84 - 1z Spaarbekkens (HC) 18-4-84 - 1z Braakman noord (HC) 1z(25-4), 1 (26-4), 2z(27-4), 1z(28-4)', 2z(2-5). nachtegaal 64 WORDT VERVOLGD

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 50