meer. Gelukkig voor de redactie zit tussen het ontvangen van de soms handgeschreven - nou ja: tot hoe lang kun je 't schrijven noemen? - kopij en het monteren mevrouw W.Abra- hamse. Want dat mag ook wel eens gezegd worden, als is ze daar zelf niet zo voor. Die maakt van al dat sterk ver schillend materiaal, keurig getypte artikelen, op de juiste breedte, foutloos, met uitsparingen voor afbeeldingen etc. Dank zij Marijke hebben we U jaren een - naar we hopen - leesbaar blad geleverd, waarin zelden 'n artikel heeft ge staan dat volkomen verkeerd geplakt was; in pastei gevallen is menen we, de drukkersterm voor zo iets. Als dank voor alles heeft het bestuur namens de vereniging Marijke 'n attentie aangeboden te gebruiken voor haar nieu we passie, waarvan IJ elders in dit blad 'n proeve van be kwaamheid aantreft. Na de oproep om medewerkers, enige tijd geleden, had zich Paul Marinissen uit Terneuzen al gemeld. Hij heeft inmiddels al enkele nummer mee helpen monteren. Ook Walter Ivens uit Hulst toonde belangstelling, zodat we in de naaste toekomst met drieën De Steltkluut zullen redi geren. Wij staan er voor klaar! Als U Uw ervaringen, bevindingen, meningen en wat er nog meer moge zijn op papier wilt zetten, kunnen we onze leden en lezers een nog gevarieerder blad voorleggen. De activiteiten van de afdeling Zeeland van Natuurmonumen ten zijn toegankelijk zoor leden en niet-leden. 28 MAART is de districtsvergadering te Goes in De Prins van Oranje. Onderwerp: Weidevogels in Zeeland. Ghiel Jacobusse verzorgt de inleiding. Ook de Weidevogel film van Jan van der Kam staat op het programma. 8 JUNI is er 'n wandelexcursie over de Zuidbevelandse bloem- dijken en n bezoek aan de Schaapskooi. 14 SEPTEMBER is er 'n fietsexcursie langs de zuidkust van Schouwen Voor meer informatie: Kepnedylaan 7, 4334 EE Middelburg. Tel.: 01180 - 26 235. We rekenen op U! NIEUWE REDACTIELEDEN REGIO-ACTIVITEITEN NM 20

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 6