NATUURWANDELINGEN EN ANDERE WANDELEXCURSIES IN DE WMZ-BOSSEN WO 31 juli 9-00 uur DO 9 augustus 13*00 uur WO 21 augustus 13-00 uur WO 4 september 13-00 uur WO 16 oktober 9-00 uur ZO 17 oktober "10.00 uur -44Ö- -+3- °0 uur -4-4- maart1 3 00 uur Dl 30 april VR 17 mei WO 26 juni WO 17 juli 9.00 uur 9.00 uur 13-00 uur 900 uur VR 27 december 9.00 uur. In 1985 zes wandelexcursies olv. Edie Bogaert: Op de zondagen: 1-7 februari 1 6 juni 13 oktober verzamelen te 9-30 uur bij INTERJUTE inrit in 'Molenstraat tussen Kapellebrug en Glinge. Op de zondagen: 21 april 11 augustus 8 december m verzamelen te 9-30 uur in de Van Hogendorplaan. de laatste zijweg rechts van rijksweg N 60, tussen de Ne derlandse en de Belgische douanepost te Kapellebrug. LET OP! data a— pril en juni ge wijzigd ACTIVITEITEN OPEN EXCURSIES SAEFTINGHE Een zeer groot gedeelte van het Land van Saeftinghe is niet vrij toegankelijk. Het is echter mogelijk om onder deskundige leiding met een groep een excursie door het terrein te maken. U dient zich schriftelijk te wenden tot de beheerder, de heer J.Th.M. Neve, Middelweg 1, 4569 PA Graauw. Open excursies, waaraan u zonder voorafgaande aanmelding kunt deelnemen worden gehouden op TrfO j anuari 13 00 -m- i C UI ULLL L _L_ m Vertrek vanaf Emmahaven in de gemeente Hulst. Voor deelnemers gelden de volgende voorwaarden: gezien de aard van het terrein en de zwaarte van de tocht (modder, geulen, drijfzand e.d.) kunnen geen kinderen onder 10 jaar en mensen die niet al te gezond, of slecht ter been zijn, aan de tocht deelnemen. als kleding wordt aangeraden: niet al te nieuwe kleren en goed passende, kniehoge laarzen. In de zomer eventueel schoeisel dat nat mag worden. de duur van de tocht is 3 a 4 uur. de kosten bedragen 5,- of Bfrs. 100 per persoon; personen onder de 16 jaar betalen 2,50 of Bfrs. 50. Begunstigers van de Stichting "Het Zeeuwse Landschap" kunnen gratis aan de tochten deelnemen. de kosten dienen na afloop voldaan te worden bij de gids. 21

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 7