STINSEPLANTEN KLOOSTERZANDE y^z, ZATERDAG- 27 APRIL. Op deze dag wil de plan- A /Tf tenwerkgroep U kennis laten maken met de z.g. stinseplanten in het Wandelbos te //TA £q KloosterzandeStinseplanten bloeien voor- J\ namelijk in het vroege voorjaar. Ze komen voor in grote tuinen, meestal die van land- ~m goederen. Zo'n oud landgoed in het Hof te Zande te Kloosterzande. Er zijn soorten bij die bij ons hun noordgrens bereiken. llUrx^K Enkele verwilderde sierplanten horen ook in .JWgpF deze groep thuis: sleutelbloemen, bosanemoon, vogelmelk en aronskelk. Aangezien Z.Vlaanderen niet rijk is aan dit V soort gebieden met de planten is het 'n mooie gelegenheid om kennis te maken met deze flora. We verzamelen om 9-30 uur bij het gemeentehuis van Kloosterzande. We blijven daar vlakbij zodat U zelf kunt bepalen wanneer U de excursie wilt beëindigen. De lei ding is in handen van Marion Kindt. PLANTEN INVENTARISATIE ZATERDAG 4 MEI. Bedoeld voor onze leden, die planten willen leren inventariseren, 'n Moeilij ke klus voor iemand die het nog nooit gedaan heeft, maar de leden van de plantenwerkgroep zul len U met raad en daad terzijde staan, zodat U met Uw vragen bij hen terecht kunt. Het is ook de bedoeling te onderzoeken welke planten er voor komen in de permanente kwadraten in de weiland jes bij Zuiddorpe en Overslag. Nagegaan owrdt dan welke soorten er voorkomen in perceeltjes van een vierkante meter. Verzamelen te 9.30 uur bij de kerk van Zuiddorpe. BRAAKMAN-NOORD ZATERDAG 18 MEI. Cees Riemslag, kenner bij uit stek van het Braakmangebied vonden we bereid ons op 'n zaterdagmorgen rond te leiden door "zijn" bossen. Het mooie van het Noorderbos vinden we de daar aanwezige typische bosvogels als wiele waal, grote bonte specht, kleine zangers zoals winterkoning, heggemus, fitis en tjiftjaf. In de vlakbij gelegen Westgeul roepen scholekesters tureluurs en kluten. Ook de vogels van het riet land met o.a. kleine karekiet, rietzanger en mis schien baardmees en blauwborst zullen present zijn. De koe koek zal zich in ieder geval laten horen. Verzamelen om 8.00 uur op de parking bij het Noorderbos a/d Savoyaardsweg. 22

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 8