7de Teeccwse Vol\su.niuer$iteib/ajtj Oost- Jee u ws VIaa n Jeren orcja nis et rt^ ojo ok ip endi.2tmcLOLrJeenlezinve/ieauvcs mee licktleelJen over /Mlaamse arenzenen kaar palen door 70hr OUJOluu ]ellzincjen worden cjeaevenrdn de o. C> Lee udvtjes te Jer neuzen van lo-iimtr. kjosttn Ie draven - voor7ld. 14. leien, en p3ot- voor met-luien. INLICHTINGENMarijke Harte, v.Vollenliovenstraat 15, 4561 JJ Hulst. Telefoon: 01140-14662. BIJ'N AFSCHEID Het is vooral in het begin, voor mij nu vijf jaar geleden, dat ik door de excursies van de "Steltkluut" betrokken ben geraakt bij het Oost Zeeuws Vlaamse "vogelleven" Helaas hebben velen geen idee van de enorme rijkdom en di versiteit die de natuur hier in de streek nog bezit. Het is in mijn ogen dan ook een taak van eenieder die deze natuur waarden ontdekt en waardeert ze met alle mogelijke middelen te beschermen en zo mogelijk uit te breiden. Dit is vaak aanzienlijk minder leuk werk maar absoluut noodzakelijk wil er in de toekomst nog iets te genieten overblijven. Om op het gebied van de planologie als natuurbeschermingsver- eniging een woordje mee te spreken is het belangrijk dat bin nen de vereniging veel mensen actief deelnemen aan inspraak procedures, hoorzittingen, becommentariëren van bestemmings plannen e d Als natuurbeschermer, vogelaar of plantoloog heb je altijd een groot voordeel ten opzichte van de "tegenpartij". Als je namelijk na een paar uur lezen/bestuderen van bijvoor beeld een bestemmingsplan het niet meer ziet zitten trek je erop uit naar je favoriete stekje en na een uurtje genieten kun je er weer voor uren tegen. Op deze manier moet het mo gelijk zijn in de toekomst nog meer gedaan te krijgen. Ik wens de vereniging dan ook een goede toekomst toe en ik zal zeker regelmatig terugkeren naar de plaatsen die ik uit eindelijk via Steltkluut-excursies heb ontdekt. Tot ziens in de streek! A -r, Andre Bourgonje 25

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 11