ZOMER EXCURSIE SAEFTINGHE ZONDAG 9 JUNI. Op veler verzoek een grote Zomer- Saeftinghe- Excursie op een weekenddag. Het Verdronken Land van Saeftinghe is een van d_ grootste en meest waardevolle natuurgebieden in zijn soort in Neder land. Jaarlijks komen er vele duizenden bezoekers van diver se nationaliteiten naar dit vogelrijke gebied om onder des kundige leiding van de gidsen van Het Zeeuwse Landschap het met stroomgeulenkreken en prielen doorsneden schorrenge- bied te doorkruisen. Zo hebben in de loop der jaren al velen het gebied leren kennen en waarderen. Betreden is alleen onder leiding van 'n gids toegestaan. Dit niet alleen om de natuurlijke waar den te handhaven, ook vanwege het gevaar. Vrijwel elke maand is er een zogenaamde open excursie - zie elders in dl': blad - waar ook de "voorwaarden" voor deelna me staan vermeld. Uiteraard is deze e.:: arsie gratis, zowel voor leden als voor niet-leden. Het is de bedoeling 'n bezoek te brengen aan de rand van 'n broedkolonie van de kokmeeuw, maar we zullen ook andere vo gels ontmoeten: scholekster, tureluur, visdief, rietgors, bruine kiekendief en andere meeuwensoorten. We vertrekken om 13.00 uur vanaf Emmahaven, alwaar we te omstreeks 17.00 uur terug zullen zijn. VOGELKAMP OP DE UTRECHT Van 27 t/m 30 april wordt er voor le den van De Steltkluut een vogelkamp georganiseerd op het landgoed 'De Utrecht' nabij Esbeek, op 10 km afstand van Tilburg. Daar is 'n kampeerterrein gehuurd vanaf 26 tot en met 30 april voor maximaal 25 personen. Aan huur moet 29*75 betaald worden. Zij die belangstel ling hebben, kunnen zich bij de excursieleider opgeven. f.*c \?m3 23

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 9