NATUURWANDELINGEN VLOEDEXCURSIE HELLEGAT ZATERDAG 18 FEBRUARI 1989 De vogels van schor en slik horen en langzaam naar de dijk zien komen met het opkomende water in grote aantallen. Daarvoor is het Hellegatschor een mooi plekje. Op een februaridag enige jaren geleden staken wij daar eens voorzichtig onze hoofden boven de dijk en zagen rechts van ons op de dijk die richting Zeedorp loopt een tafereel of de dijk bedekt was met zwart-wit mozaiek geschakeerd met rode streepjes. Het waren ongeveer drieduizend Scholeksters die de dijk bedekten als haar op een hond. Of er deze keer ook zo veel zullen zijn weten we natuurlijk niet van tevoren, maar zeker zien we er Bergeend, Vilde eend, Pijlstaart, Wulp, Bonte strandloper, plevieren, verschillende meeuwe soorten en tal van andere hier regelmatige pleisterende vogels. Misschien: Kiekendief, Torenvalk, Velduil en Fratertjes, Laat u niet weerhouden door slecht weer, want als het regent gaan we vanuit de auto vogels observeren in de belendende polders die zeer vogelrijk zijn. Ve hebben daar in het verleden al zeer positieve ervaringen mee opgedaan. In beide gevallen toch zeker in deze tijd van het jaar; laarzen en regenkleding aan en omdat de vogels meestal ver weg zitten: kijker mee! Ve verzamelen voor deze excursie om 13.00 uur bij het gemaal Campen in de Hellegatpalder Begin maart, we stevenen met volle kracht op de lente af. Ook in de V.M.Z. bossen zal dat al te zien zijn aan de stuivende katjes van Hazelaar en Zwarte els. Hebben we een zacht voorjaar dan zal de Sleedoorn al staan te pronken met duizenden kleine witte bloempjes op haar verder nog kale takken. In de vogelwereld is dan ook alweer heel wat loos. Veel Kraaiachtigen, enige Spechten waaronder de groene en zangvogels zoals Sijsjes, Mezen, Groenling, Kneu, Merel, Spreeuw en Zanglijster, Op de weilanden die tussen de afwisselende bospercelen liggen zien we ongetwijfeld Kievit en Scholekster en met een beetje geluk Vulp. Voor deze wandeling verzamelen we om 09.30 uur bij het pompgebouw van de V.M.Z. aan het eind van de Van Hogendorplaan te Sint Jansteen, alwaar we rond 11.30 uur terug zullen zijn. Laarzen en kijker aanbevolen! Excursieleider: Edie Bogaert. 2

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 4