SMITSCHORRE BIJ AXEL ZATERDAG 25 MAART 1989 WATERWINGEBIED CLINGE ZONDAG 9 APRIL 1989 Enige jaren geleden heeft Staatsbosbeheer een mooi wandelgebied aangelegd op een opspuitterrein bij Axel. Een grote vijver maakt hiervan deel uit waarin een aantal standvogels verblijven zoals Vilde eend, Meerkoet en Waterhoen, maar waar ook in de trektijd vogels van diverse pluimage in en rond te vinden zijn, o.a. Slobeend, Bergeend, Wintertaling, Fuut en Dodaars. Bovendien hebben we vanaf dat punt een prachtig overzicht over het Zwartenhoekse kreekgebied waar met een beetje geluk nog Kolganzen verblijven, maar toch zeker al Kieviten, Tureluurs, Grutto's, Watersnippen en Kluten gearriveerd zullen zijn. Ook is dit het gebied bij uitstek voor Bruine kiekendief en Blauwborst, Tijdens de wandeling, die grotendeels langs de nog vrij jonge aanplant zal gaan, verwachten we toch al verschillende zangvogels te zien of te horen, terwijl Halenduif, Houtduif en Torenvalk daar vaste gasten zijn. Voor deze excursie, die geleid zal worden door onze penningmeester Daan Schutz, verzamelen we om 08.00 uur bij de brug aan het kruispunt Rijksweg-Vestsingel-Lage weg. Altijd weer leuk om op de zondagmorgen een eind te gaan wandelen met Edie Bogaert, wat te keuvelen over koetjes en kalfjes en dan ineens op een plekje te komen waar hoog boven de toppen van de bomen een paar Buizerden hun rondjes aan het draaien zijn. Zou het weer een broedgeval worden net als vorig jaar? Ook de prille voorjaarsplanten beginnen alweer te verschijnen en op deze tocht vinden we vast en zeker al Speenkruid aan de slootkant. Als we nu toch aan de slootkant zijn, kunnen we misschien wel eens wat aandacht aan het kleine schenken dat daarin leeft. Geelgerande watertor bijvoorbeeld of Schaatsenrijder, misschien wel Bruine kikker, Pad of Salamander. Zeker zullen de volgende vogels present zijn: Vink, Goudhaantje, Grote bonte specht, Vlaamse gaai, Merel, Roodborst en Winterkoning. Voor deze excursie, waarbij het dragen van laarzen aan te bevelen is omdat we af en toe van de paden afwijken, verzamelen we om 09.30 uur bij Interjute aan de Molenstraat te Clinge, alwaar we te omstreeks 11.30 uur terug zullen zijn. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 5