ZO KAN HET OOK! door p maas Onder het mom: niet zeuren maar aanpakken, heeft een aantal vrijwilligers van de Steltkluut deze winter twee bijzondere projekten aangepakt. Zo bijzonder zelfs dat ze ruime aandacht kregen in de pers Centraal thema binnen beide projekten was de overtuiging dat je via een goede en constructieve samenwerking met andere personen of instanties veel, zo niet zeer veel kunt bereiken. Voorwaarde is dan uiteraard wel dat bok de andere partij daar zo over denkt. Bij deze twee projekten was dat dan ook het geval; hieronder kunt u lezen tot welke resultaten dit heeft geleid. Allereerst was daar de Kastanje aan de Zomerstraat in Hulst. Daar is zeer veel over te doen geweest en het leed geen twijfel of de boom zou moeten verdwijnen. De kapvergunning was immers al afgegeven. Tegen beter weten in braken we een lans voor het behoud van deze boom en dat is ons gelukt Het was in dit geval niet de instantie die de kapvergunning afgegeven had waar we een goede en constructieve samenwerking mee konden opbouwen, (de gemeente dus) maar de reikende hand werd ons uit een andere en eigenlijk onverwachte hoek aangeboden. De bewuste boom stond namglijk precies op een plaats waar een nieuw huis gebouwd zou worden. Instituut voor geestelijk gehandicapten de Sterre uit Clinge had de bouwvergunning én kapvergunning reeds op zak en kon dus zo aan de slag. Maar ook zij vonden de Kastanje de moeite waard om te behouden en er werd nagegaan of de bouwplannen konden worden aangepast. Dit lukte, zei het met de nodige financiële offers. Vervolgens staken we de koppen bij elkaar: wat moet er aan de boom gebeuren wil die een gezonde toekomst tegemoet gaan Enkele zware takken zouden weggesnoeid moeten worden om voldoende ruimte te creëren. Zaterdag 10 december gingen we aan de slag. Een klus niet geheel zonder gevaar want de zware takken konden we niet zomaar afzagen en laten vallen. De boom staat immers midden in de bebouwing Met tientalle meters touw werden de verschillende takken eerst verankerd en vervolgens stukje voor stukje afgezaagd en langzaam naar beneden gevierd. Het is dank zij de deskundige inzet van met name Johan en Luciën Calle dat alles op rolletjes is verlopen. Als ware alpinisten gingen zij hoog de boom in, tot bijna 20 meter hoog, zichzelf beveiligend met allerlei gordels en touwconstructies; een spectaculair gezicht- De boom kan er nu weer voor jaren tegen, en de Sterre heeft nu voldoende ruimte om te bouwen. Dankzij dit uniek samenwerkingsprojekt tussen Instituut de Sterre, onze vereniging de Steltkluut en de Stichting Landschapsverzorging Zeeland (die q. a. voor het materiaal zorgde) kan de stad Hulst nog vele jaren lang van deze zeer monumentale boom genieten. 54

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 24