BESCHERMDE PLANTEN door p maas omstandigheden gunstig zijn, een praktisch geheel verdwenen soort toch weer terug kan komen. Ve zullen de groeiplaats ook in 1989 in de gaten houden en zijn uiteraard erg benieuwd, hoe de soort zich verder ontwikkeld. Gezien het feit, dat op een vorige vindplaats in de omgeving van Terneuzen planten waren uitgestoken, nadat er een Steltkluut- excursie was gehouden, zal het iedereen duidelijk zijn, dat we de precieze standplaatsen niet publiceren. Wim Wisse, Herman Heijermansstraat 45, 4532 GJ Terneuzen Literatuur Flora van Nedederland, 1973. Heukels-Van Ooststroom, Volters- Noordhoff, Groningen De vegetatie van Zeeuws-Vlaanderen, 1986. Samenstelling R. Mooij Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland, Middelburg Atlas van de Nederlandse Flora, deel 2, zeldzame en vrij zeldzame planten, 1985. Redactie J. Mennema, A.J. Quené-Boterenbrood C.L. Plate. Bohn, Scheltema Holkema, Utrecht Het Sluisje rond. Johan van Driel, december 1988. Blad personeelsvereniging RVS Zeeuws-Vlaanderen Vorig jaar is de plantenwerkgroep gestart met een inventarisatie van alle beschermde planten in onze regio. Het zal dan mogelijk worden om de huidige verspreiding te vergelijken met die van tien jaar geleden, toen we ook een dergelijke inventarisatie deden. Inmiddels komen de eerste resultaten binnen, maar onze streek is nog lang niet geheel uitgekamd, dus ook dit jaar zal er weer het een en ander moeten gebeuren Iedereen die in zijn of haar omgeving deze zomer een of meerdere polders wil inventariseren op het voorkomen van beschermde planten wordt verwacht op: dinsdagavond 9 mei. De plantenwerkgroep presenteert dan de eerste, voorlopige resultaten van vorig seizoen. Tevens wordt bekeken hoe we de witte plekken op de kaart dit jaar kunnen wegwerken. Om het geheugen wat op te frissen zullen er dia's vertoond worden over beschermde - en andere opvallende planten in onze streek. Plaats: Valstraat 7, Terneuzen. Aanvang: 19.30 uur. 58

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 28