HUISZWALUW VOORZIENING KOUDENPOLDER DOOR BOUKE GROOTJANS Via Jaap Poortvliet kwamen we aan het adres van de familie Jo Eiemens in de Koudepolderstraat 21 te Hoek. Sinds vele jaren hadden aan de eindgevel van de schuur tientallen Huiszwaluwen hun nestjes gebouwd, maar het dak was gerenoveerd, waardoor de houten oversteek verdween en daarmee ook de broedgelegenheid voor de zwaluwtjes. Omdat de voorziening niet zo maar een twee drie vanaf de grond met ladder kon worden uitgevoerd, ging ik ter plaatse eens kijken, of het een haalbare kaart was om aan dit project te beginnen. Het eerste wat mij opviel, was dat ondanks het ontbreken van de overstek, toch nog een 20-tal nesten gebouwd waren onder de rand van het rieten dak aan de zijkant. De huiszwaluwen willen hier dus zijn. Dat deed het bestuur besluiten om voor dit project wat geld uit te trekken en ik kon aan de slag. Voorbereiden, aankopen van materiaal, zorgen dat het hout geverfd werd voordat montage plaatsvond en het aanbrengen zelf. Dit was toch nog een hele klus. Omdat de schuur 14 meter hoog is en de voorziening vanuit de nok van het dak naar de zijkanten aangebracht moest worden, was er minstens een hoogwerker nodig. Ma enig overleg met de fa. Eijke-Hogendoorn werd een hoogwerker die 16 meter hoog kon, belangeloos ter beschikking gesteld door deze firma, waarvoor onze welgemeende dank! Toen ik het houtwerk, de stalen hoeken en houtschroeven wilde gaan betalen, vroeg de bedrijfsleider van het Hoekse timmerbedrijf I.S.M. aan mij voor welk doel deze materialen gebruikt zouden gaan warden. Ma het verhaal aangehoord te hebben, stelde ook hij de materialen gratis ter beschikking, waar voor ook mede namens de Huis zwaluwen onze hartelijke dank. Zodoende bleef alleen de verf en het transport van de hoog werker nog over, zodat het financiële plaatje aan deze klus ontzettend meevalt. Op zaterdag 15 april was het dan zover! In een stralend voorjaarszonnetje werden op het gemakje de planken haaks op het boeibord aangebracht, zodat een soort kunstmatige overstek ontstond. De planken en bevestigingshaken waren van tevoren al geverfd door onze jeugdleden Alex Vieland, Angelo de Caluwé en Kees Poortvliet, onder het 82

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 20