AANKOMST WINTERVOGELS 1988 smalle donkere band; echter de grote slagpennen zijn aan de onderzijde in het centrale gedeelte wit bij de Bril- en donker bij de Bonte Stern. De Brilstern is gemiddeld amper iets kleiner dan het Visdiefje, hoewel de snavel juist iets forser is. Vanaf de dijk hadden we goed zicht met de zon in de rug. De vogels bleven op enkele honderden meters van ons vandaan. Één keer vloog een vogel op een dertigtal meters langs onze groep richting Schelde om daar wat te fourageren. De associatie met tropische oorden, die dergelijke sterns nu onvermijdelijk oproepen, werd nog versterkt door het zeer fraaie zomerweer. Doch ook de aanwezigheid van de andere huis- tuin- en keukenvogels bezorgden ons veel aangename momenten. Bij zonder voldaan keerden we dan ook naar huis terug. Wim Wisse, H. Heyermansstraat 45, 4532 GJ Terneuzen. door A. Wieland Dit is het tweede jaar dat "Aankomst Wintervogels" loopt en er werkten niet minder dan 26 vrijwillige waarnemers aan mee. Alle soorten werden dit jaar waargenomen, 26 soorten werden eerder dan in 1987 waargenomen. Zomerwaarnemingen heb ik ont vangen van de volgende soorten: Krakeend, Eidereend, Brilduiker, Blauwe Kieken dief, Buizerd, Kramsvogel, Smelleken, Stormmeeuw, Drieteenstrandloperen Roek. Wilt U in 1989 ook meewerken aan dit projekt, bel of schrijf dan even naar: Alex Wiel and, IJsbaanstraat 9, 4537 PH Terneuzen, tel. 01150-18130 U krijgt dan net als al de mensen die in 1988 hebben meegewerkt een streeplijst thuis gestuurd. Het gaat er bij dit projekt om dat er zo veel mogelijk mensen meedoen ook al ziet u maar 1 vogel. Een woord van dank gaat natuurlijk uit naar al diegenen die hun waarnemingen heb ben ingestuurd; hieronder staan hun namen op volgorde van binnenkomst: MB M.Buise HC H.Castelijns AW A. Wieland JR J. de Ridder TY T.Ysebaert RD R.Dobbelaar JS J. van der Steen WB W. de Bokx MC M.Capello CC C.Capeilo HV H.Verlinde WK W. de Koek HVe H.Verbrugge HR H.deRegt JP J.Poortvliet MJ M.Janse LC L.Calle MK M.Kindt JD J.Doens WW W.Wisse 122

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 12