Rietgans. De eerste Rietganzen werden gezien op 22-10: 10ex. Hellegat (MC+WW), de tweede waarneming is bijna een maand later: 18-11 30ex. Schuddebeurs (MB). Daarna is de soort nog regelmatig waargenomen door de gehele streek. - Kolgans. Evenals vorig jaar verbleven er weer een klein aantal Kolganzen in de zo mer in de BRaakman. Het zijn vermoedelijk aangeschoten exemplaren van de jacht partijen die daar elk jaar plaatsvinden. De eerste trekvogels werden twee weken later dan vorig jaar waargenomen: 16-10 1ex. Braakman Z (WW+JP). De tweede waarne ming was op 23-10 10ex. Canisvliet (JS). Daarna nog in grote aantallen gezien. Brandgans. De eerste waarneming was op 16-10,1 ex. Braakman Z (WW+JP+HC), de tweede waarneming werd verricht op 28-10,85ex. Grote Putting (MC+HV). Daarna nog veel gezien. Smient. De eerste waarneming is op 10-9, 13ex. Braakman N (JP+HC+AW+HVe). De tweede waarneming werd verricht in Saeftinghe waar (WW) op 16-9 maar liefst 5400 vogels zag, (HC) zag op diezelfde datum ook 1 ex. op de Spaarbekkens. Krakeend. 1 Zomerwaarneming 9-7 1 m. Spaarbekkens (HC). De eerste najaars waarneming komt ook van de Spaarbekkens waar (HC+MC+AW) op 1 -10 8ex. zagen. Verder nog waargenomen langs het kanaal van Gent naarTerneuzen, Saeftinghe, Ca nisvliet, Groot Eiland en de Axelse opspuiting. Velduil. Deze vogel werd vorig jaar niet in het "Aankomst Wintervogels" projekt op genomen, dit jaar wel. De eerste wwarneming was op 22-9 1 ex. Braakman N (JP). De tweede waarneming komt van dezelfde plaats 25-9 2ex. (JP+HC). Verder nog waarge nomen op 20-10 2ex. Speelmansgat (MB) en 22-10 1 ex. Axelse Vlakte (AW+AC). Ook werden er regelmatig 2 vogels waargenomen in Saeftinghe gedurende de winter (WW). Ijsvogel. Deze mooie vogel werd dit jaar gelukkig veel waargenomen. Omdat het beest zeldzaam is heb ik alle waarnemingen maar in het verslag opgenomen. Eerste waarneming 15-8 1 ex.; Braakman Z (HC) tweede waarneming 4-9 1 ex. Zandplaat (JP) en 1 ex. Kapersgat (A. de Vlieger). 8-9 1ex. Braakman N (HC), 18-9/21-10/9-11 1 ex. Binnendijk Hoek (D.Haak) 22-9 1ex. Nieuw Neuzenpolder (AW) 1-101 ex. Braakman (AW+MC) en 1 ex. Clarapolder (LC+MK) 13-10 1ex. Magrette(J. Hamelink) 25-10 1 ex. Margarethapolder (WW) 28-10 1 ex. Schuddebeurs (MB) 6-11/12-11 1ex. Canisvliet (JS) 6-11 1ex. Otheense Kreek N (MC) 23-11 1 ex. Sluizen Terneuzen (AW+MC) 11 -12 1 ex. Grietse Kreek (AW) 20-12 1 ex. Canisvliet (JR) 16-2 tot eind feb. 1 ex. Zijpse gat (LC+MK) 124

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 14