Zoals u ziet heeft u de meeste kans op een Ijsvogel in de maanden sep., okt., nov. Als u in 1989 een Ijsvogel ziet wilt u die dan a.u.b. doorgeven, er hangt ook een "Aan komst Wintervogelslijst" in ons verenigingsgebouw in de Walstraat, waar u een waar neming op kunt noteren. - Pijlstaart De eerste waarneming betrof een v; 4-9 Braakman N (JP+HC+AW+HVe), de tweede waarneming betrof ook een v; 10-9 Hellegat (MC+WW). De eerste binne- landse waarneming komt van de Canisvliet waar (JS) 2 ex. zag. - Toppereend De soort werd ongeveer 1 maand later als vorig jaar waargenomen nl. 7-12 2w haven Temeuzen (HVe+AW). Verder verbleven er gedurende de winter een groep van 12 ex. bij de Paulinaschor (div.) Eidereend Gedurende het gehele jaar verbleef er een grep Eidereenden bij de Pauli naschor en Braakman haven. Verder werden ze langs de kust nog in kleine aantallen waargenomen tot en met de Griete. Zwarte Zeëend Ook deze soort werd vorig jaar niet gezien, maar dit jaar wel nl.: 27- 11 1 ex. Braakman N (JR), de tweede vogel werd gezien bij de zeedijk van terneuzen; 7-12 1 ex. (HVe). Op 10-12 werd er een w gezien in de havens van terneuzen (AW+MC) en op 27-3 werd er nog een zieke w gezien in Braakman haven. Brilduiker: 1 zomerwaarneming op de spaarbekens: 20-7 1 w (HC). De eerste na jaarswaarneming was op 10-9 in de Braakman, van misschien wel hetzelfde vrouwtje (HVe+HC+AW). Verder nog veel waargenomen langs de kust, maar ook verder landin waarts, Groot Eiland en Canisvliet. - Nonnetje Ondanks de zachte winter toch nog redelijk wat waarnemingen, de eerste was op 7-11 het betrof 1 m 2w Riemenskreek 11 (JP). De tweede waarneming was ruim een maand later nl.: 18-12 2w Spaarbekkens (HC), verder nog gezien op 24-12, 3w Braakman N (HC), 16-1 1 w. Vlaamse Kreek (TY), 24-1 1 w. Rotte Kreek. Middelste Zaagbek. De eerste waarneming komt vanuit de Braakmanhaven waar al tijd veel Middelste Zagbekken verblijven; 16-10 1 w. (AW), de tweede waarneming werd verricht op het schor bij Emmahaven 20-10 1 m. 2 w. (MB). Grote Zaagbek. De eerste Zaagbek betrof een w. dat vliegend werd gezien in de Braakman, het betrof een vrij vroege waarneming: 1-10 (AW+MC). De tweede waarne ming komt van het Groot Eiland waar (TY) op 2-11 1 m. en 1 w. zag. Een leuke waarne ming komt van de Vlaamse Kreek waar (RD) op 24-1 23ex. zag. - Blauwe Kiekendief. 1 Zomerwaarneming, tijdens de gehele zomer werd er 1 w. waargenomen in de Braakman (HC+JP). De eerste najaarswaarneming is op 23-91 w. Canisvliet (MB), de tweede waarneming is op 29-9 1 w. Nieuw Neuzenpolder I (MC+WW). De eerste melding van een m. is van (MB), die op 1 -101 m. zag bij de Pols- vliet. Sperwer. De Sperwer is dit jaar zeer veel waargenomen. De eerste vogels waren al vrij vroeg aanwezig nl. 12- en 14-8 1ex. Schuddebeurs (MB) en 19-8 1 w. Sluiskil (MC+HV), 20-8 1 ex. Serpauluspolder (TY). 125

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 15