Buizerd. Ook dit jaar weer veel zomerwaarnemingen, er overzomerde minstens 1 ex. in de omgeving van de Bietenweg te Clinge (TY+RD), ook overzomerde 1 ex. in Braak man N (HC) en 1 ex. in Sas van Gent. Het is moeilijk om te bepalen welke vogels er nu trekkers zijn en welke overzomeraars. Daarom konden er met deze soort geen punten worden verdiend, evenals met de Drie- teenstrandloperen de Eidereend. Ruigpootbuizerd. Deze mooie roofvogel werd vorig jaar slechts tweemaal waarge nomen. Dit jaar hadden we echter meer geluk: maar liefst 8 waarnemingen. De eerste waarneming is vrij vroeg nl. op 15-8 1ex. Bietenweg Clinge, de tweede kwam uit de Dekkerspolder waar (HV+MC) 1 vogel waarnamen. Verder nog op 22-10 1ex. Braak man N (HC), 23-10 1ex. Braakman N (MC+HV), 29-10 1ex. Braakman N (HC), 31-12 1 ex., 3-1 1 ex. Vlaamse Kreek (TY) en 27-1 1 ex. Axelse Vlakte (JR). Waterpieper. De enige wintervogel die ten NO van zijn broedgebied overwintert werd in 1988 ook meer waargenomen dan in 1987. De eerste waarneming is op 17-10 1ex. Axelse Kreek (AW+MC), de tweede vogel werd waargenomen in het Polsvliet (MB). Verder is de Waterpieper nog de gehele winter aanwezig geweest op de Axelse Kreek (max. 3ex.) Oeverpieper. De eerste waarneming is van (WW) die op 9-91 ex. zag in de haven van Terneuzen, de tweede waarneming komt ook van die plaats 25-9 1 ex. (AW+MC). Dan nog een leuke waarneming van (MB) die minstens 60ex. zag op 20-10 op een schor na bij Emmahaven. Kramsvogel. Een mogelijk broedgeval vond plaats in Braakman Z (HC), ook vond er een mogelijk broedgeval plaats in het Axelse Bos (WW+MC+AW+AC). De eerste trek kers werden waargenomen op 18-8 2ex. Schuddebeurs (MB), de tweede was van (HC) die op 8-9 2ex. zag in Braakman N, verder nog veel andere waarnemingen. - Koperwiek. De eerste waarnemingen komen uit Terneuzen: 22-9 1 ex. (MC) en 2-10 1ex. (MC+WW). Ook werd er op 2-10 1ex. gezien op het Canisvliet (JS). Verder nog veel waargenomen. Smelleken. Dit snelle roofvogeltje werd dit jaar veel waargenomen. Voor het eerst ook een zomerwaarneming van deze soort: 12-7 1 ex. Bezinkvijvers (HC). De eerste trekker werd waargenomen op 5-9 1 ex. Schuddebeurs (MB), het tweede Smelleken werd ge zien door (JP) op 25-9 in Braakman N. Slechtvalk. In tegenstelling tot 1987 is de Slechtvalk in 1988 wel waargenomen. De eerste vogel werd gezien op 12-101 juv. Braakman N (WW+MC), tweede waarneming is van 29-10 1ex. Saeftinghe (HC), derde waarneming 29-10 1ex. Braakman N (HC), vierde waarneming 16-11 1ex. Groot Eiland (MB), vijfde waarnemingen 18-12 1ex. Braakman N (AW+HC+AC), zesde waarneming 1-2 1ex. sluizen Terneuzen (WW). Daarna nog regelmatig gezien op bovengenoemde plaatsen. Goudplevier. De eerste Goudplevieren werden waargenomen in juli: 24-7 1 ex. Braak man N (JP), de tweede waarneming komt uit de Grote Putting waar (TY) op 2-8 25ex. zag. 126

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 16