Vuurgoudhaantje. Dit kleinste vogeltje onder de wintervogels werd voor het eerst ge zien op 11 -9 in Braakman N 3ex. (HC), de tweede waarneming was op 21 -9 1 ex. Ter- neuzen (MC). Zwarte mees. Werd voor het eerst waargenomen op dezelfde datum als het Vuur goudhaantje nl.: 11-9 3ex. Braakman N (HC), de tweede waarneming komt uit de Schuddebeurs 19-9 3 ex. (MB) Stormmeeuw. Zoals gewoonlijk verbleven er weer enkele ex. in de zomer in de Braak man (AW+AC+MC+HC), er was ook een zomerwaarneming in de Serpauluspolder, het betrof 1 ex. (TY). De eerste trekkers werden waargenomen op 23-7; 2 ex. De Rape Hulst (MB) en 25-7; 8 ex. Spaarbekkens (HC). Drieteenmeeuw: Slechts twee waarnemingen, de eerste was op 25-10; 1 juv. Ter- neuzen (MC), de tweede werd gezien op 7-12 1 ex. haven Terneuzen. (AW) Zeekoet. Dit jaar meer gezien als in 1987. De eerste waarneming komt uit de haven van Terneuzen waar (AW+MC) op 22-11 1 ex. zagen, gedurende de gehele winter tot een maximum van 5 ex. werden ze daar gezien. De tweede waarneming komt uit de Van Eendrachtpolder waar (WW) op 26-11 1 ex. zag, verder nog gezien op 26-12; 1 ex. Braakman haven (JP). De vogels uit de haven van terneuzen waren allemaal van de ge brilde vorm. Drieteenstrandloper. Veel waarnemingen in de zomer, in de buurt van Paulina schor en Braakman haven. Roek. Er overzomerde 1 ex. in de omgeving van de Braakman (HC+MC+AW+AC). De eerste najaarswaarneming komt uit Terneuzen waar (MC) op 19-9 4 ex. zag. Verder nog veel langstrekkend waargenomen langs de kust. Bonte Kraai. Van deze zeldzame Kraaiesoort gelukkig veel waarnemingen, ik noem ze maar allemaal op: de eerste werd gezien op 22-10 1ex. Braakman (HC), de tweede waarneming is van (JS) die 2ex. waarnam op het Canisvliet op 28-10. Dan nog op 29- 101 ex. Braakman (HC+MC), op 8-11 1 ex. Braakman (JP), 18-11 1 ex. Schaperspolder (MB), 19-11 1ex. Braakman (JP), 19-11 1ex. Canisvliet (JS), 10-12 6ex. Braakman (HVe+AW), 7-2 4ex. Groot Eiland (TY) en als laatste 15-2 1 ex. Koegorspolder (TY). Keep. De eerste Keep werd gezien op 30-9 1 ex. Terneuzen (MC), de tweede waar neming komt van het Canisvliet war (JS) op 1 -101 ex. zag, op dezelfde datum zag (HC) ook 1 ex. in de Braakman. Sijs. Dit jaar geen zomerwaarnemingen, maar in de winter zijn ze wel in groten getale waargenomen. De eerste najaarswaarneming werd verricht in de Clingse Bossen 30-9 1 ex. (MC+CC), op 31 -9 verbleef er ook 1 ex. in Terneuzen (MC). Frater. Eerste waarneming 22-9 6ex. Hellegat (TY), de tweede waarneming is bijna een maand later nl. 19-10 8ex. Nieuw Neuzenpolder I (MC). De Frater is daarna nog veel waargenomen op schorren en vochtige ruigtes. De Fraters vliegen bijna altijd in groepen. 127

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 17