DAGVLINDEREXCURSIE Liniedijk Hulst 20 augustus 1989 door Eddy Taelman. Barmsijs. Dit jaar ook geen zomerwaarnemingen van de Barmsijs. De eerste na jaarswaarneming is vrij vroeg nl. 15-8 1 ex. Terneuzen (MC), de tweede waarneming is ook van die plaats maar dan ruim een mand later nl. 23-9 1 ex. (MC). Sneeuwgors. De eerste Sneeuwgors werd gezien op de pier van Terneuzen op 12- 10 1 m. (AW), de tweede waarneming is van (WW) ruim een maand later 20-11 3 m. 5 w. Hellegat. Op dezelfde datum zagen (JP+HC) 1 m. in de Nieuw Neuzenpolder II. De vriendschappelijke wedstrijd: deze is gewonnen door H. Castelijns. Hij mag zich dus Winterkoning 1988 noemen (aantal punten: 38). Tweede werd M. Capello met 36 punten. Even na twee uur gingen we met 8 deelnemers van start voor de tweede dagvlinderex cursie van dit seizoen. Het weer was matig tot zwaar bewolkt met halverwege de ex cursie een opklaring. Jammer genoeg bleef het niet droog want om 16.15 uur maakte een hevige en langdurige regenbui een vroegtijdig, althans buiten, einde aan deze dagvlinderexcursie. Vanaf het Jagertje, gelegen aan de Zoutestraat ging het eerste ge deelte van de excursie via de Zandput en langs de achterkant van het Moerasbos naar het stukje Liniedijk gelegen aan het woonwagencentrum de Rape. Mede door de weersomstandigheden kregen we in het begin maar weinig vlinders te zien. Vooral op Knoopkruid kregen we veel Witjes te zien. Het Klein geaderd witje was duidelijk in de meerderheid. Opvallend was dat we van het Oranje Zandoogje, hier soms in grote aan tallen aanwezig, slechts drie ex. te zien kregen. Bij het huis van Eddy Vermandei geko men wachtte ons een grote verrassing. De dag voor de excursie zag ik tjdens een wan deling op de Liniedijk op Knoopkruid een prachtexemplaar van de Koninginnepage zitten. Mede omdat deze vlindersoort (nog) niet beschermd is èn er de volgende dag deze excursie was, heb ik het exemplaar met een vlindernetje gevangen en direkt naar Eddy Vermandei gebracht, die de vlinder in zijn rupsenkwekkast losliet. De leden van de excursie keken hun ogen uit! De volgende dag heeft Eddy de vlinder uiteraard weer losgelaten! De volgende vlin ders zijn tijdens de excursie waargenomen: Groot-en Klein koolwitje, Klein geaderd witje, Argusvlinder, Bont-, Bruin- en Oranje zandoogje, Atalanta, Hooibeestje, Icarus- en Bruin blauwtje, Landkaartje, Klein vuurvlindertje, Zwartsprietdikkopje en Koningin nepage, Lieveling, Gammauiltje. Verder nog: Bloedrode heidelibel, Schorpioenvlieg, Weide- en Aardhommel. Eddy Taelman, Keldermansstraat 37, Hulst 128

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 18