De Steltkluut Steltkluut VAN DE OOST-ZEEUWS-VLAAMSE (^-^to^™beschermingsvereniging j 2Aa Redactie: W. Wisse en C. Smet. Redactie-adres: H. Heyermansstraat 45, 4532 GJ Terneuzen. Postadres bestuur/secretariaat: Postbus 319, 4530 AH Terneuzen. BESTUUR: P. A. Maas, voorzitter, Burg. Geillstraat 42, 4531 EC Terneuzen. Telefoon: 01150-17004. A. Paauwe, secretaris, G. v.d. Nissestraat 48, 4543 AE Zaamslag. D.P. Schutz, penningmeester, Jan Steenstraat 9, 4571 MP Axel. Telefoon: 01155-1681. B.M. Grootjans, Schuberthof 15, 4536 AL Terneuzen. Telefoon: 01150-17669. W.M. Wisse, H. Heyermansstraat 45, 4532 GJ Terneuzen. Telefoon: 01150-12618. H.G. Mosterdijk, Tulpstraat 1, 4537 SM Terneuzen. Telefoon: 01150-17042. J.J. Lievens, Kievitstraat 27, 4561 KK Hulst. Telefoon: 01140-14820. C.J. Smet, Vlasstraat 39, 4566 BC Heikant. Telefoon: 01140-11625. CONTRIBUTIE 1988 Jeugdleden (tot 18 jaar) 12,50; Volwassen leden: 20,-. Medelidmaatschap huisgenoot 5,-. Contributie en andere betalingen te voldoen door overmaking t.n.v. pnm. De Steltkluut, Axel Gironr. 265961bank: Rabo-Axel nr. 13.66.05.540. De Steltkluut verschijnt 6x per jaar. Ontwerp omslag: G. Van Avermaet, Oostakker. Overname inhoud is toegestaan mits bronvermelding. Auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Druk: Duerinck bv., Kloosterzande. CONTACTADRESSEN WERKGROEPEN: Werkgroep Planologie: P. Maas, Burg. Geillstraat 42, 4531 EC Terneuzen, 01150-17004. Knotgroep/Bomenwerkgroep J. Calle, Beethovenstraat 13, 4536 AG Terneuzen, tel. 01150-30693. Vogelwerkgroep: H. Castelijns, Kasteelstraat 25, 4553 BA Philippine, tel. 01159-1846. Plantenwerkgroep M. Kindt, Walstraat 7, 4531 ED Terneuzen, tel. 01150-17416. Werkgroep insecten: J. de Bakker, Past. Willemsstraat 5, 4586 AJ Lamswaarde, tel. 01142-482. Jeugdgroep: A. Wieland, IJsbaanstraat 9, 4537 EA Terneuzen, tel. 01150-18130. De vereniging kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele ongevallen, verliezen van goederen, etc., tijdens door haar georganiseerde activiteiten. Het Bestuur.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 2