MEDEDELINGEN Initiatief tot oprichting van een werkgroep milieu in Hulst Hontenisse en omgeving. Een aantal enthousiaste mensen hebben de koppen bij elkaar gestoken om te komen tot de oprichting van een "milieuwerkgroep". Men zoekt mensen die in Hulst, Hontenisse of omgeving wonen en samen met ande ren milieuproblemen aandragen en hiervoor oplossingen willen zoeken, zonodig in sa menwerking met overheidsinstanties en met hulp van de Zeeuwse Milieufederatie. Twee voorbeelden ter illustratie: Bent u altijd precies thuis als de chemokar komt en zoniet wat dan? Spaart u oud papier? Hoe zit het met de ophaling daarvan? Voor meer informatie kunt u bellen naar: 01140-13660, 01140-14295, 01148-2436 De informatiebijeenkomst/oprichtingsvergadering van deze groep vindt plaats op maandag 6 november om 20.00 uur in het Hof van Vlaanderen (vh Tiffanny) aan het 's Gravenhofplein te Hulst. Waterschapsverkiezing. Denk aan het milieubelang! Op 18 oktober a.s. zijn er verkiezingen voor het waterschap. Voor het Hulster Ambacht zijn geen verkiezingen nodig maar voor het Waterschap De Drie Ambachten wel. Van de 50 hoofdingelanden zijn er 17 aftredend. Omdat voor de categorie huishoudelijke vervuilers in distrikt 2 Terneuzen ten oosten van het kanaal en Axel) twee lijsten met kandidaten zijn ingediend zijn hier verkiezingen nodig. Stemgerechtigden uit dit district roepen we hierbij op om een voorkeurstem uit te brengen op Bouke Grootjans die als vijfde op de zogenaamde algemene lijst staat. Het is een goede zaak als er opnieuw een vertegenwoordiger namens de Steltkluut in het bestuur van het Waterschap komt. Door BOUKE GROOTJANS te kiezen is dat mogelijk. Oplossing Cryptogram augustus nummer. Hor.: 1 Hulst 2=lijster 5=snor 10=pauw 11=valk 12=tingel 14=mot 15=lom 16=dodaars 18=tureluurs 19=ekster20=ai 22=alk23=specht26=snip28=adelaar 31=arts 32 reuzentrap 34=dog 37=merel 39=korhoen 42=adult 43=var 44=kip 45=kraanvogels 46=das Vert.: 2=lepelaar 4=tijm 6=netel 7 ringmus 8=kwikstaart 9=aasgier 13=roos 17=tulpen 19=eend 21=paard 24=cel 25=tortel 27=pipere 29=ara 30=witgatje 33=orka 35=arend 36=teek 37=haan 38=muis 40=ork 41 =hop. 116

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 6