DE BOOM IN HI door Peter Maas Het komen en gaan van de seizoenen is ongetwijfeld een van de mooiste verschijnse len uit de natuur. Voor sommigen onder ons geeft de herfst een aantal heel typische kriebelingen. Ongeduldig zit men thuis te wachten, draait wat rond in de stoel of ligt piekerend in bed. Voortdurend wordt er op de kalender gekeken: is het nog geen eind oktober? Tot dat het in een keer zover is, het is dan eindelijk zaterdag 28 oktober. Al lang voordat de wekker zijn werk gedaan heeft staat men naast het bed, vlug een bak koffie, boterhammen gesmeerd, werkkleren aan, en hup, op weg, nu kunnen we ein delijk DE BOOM IN! Het knotseizoen is weer begonnen. Voor anderen daarentegen veroorzaakt het korten van de dagen een wat ongemakke lijk gevoel. Straks bellen die idioten van de knotgroep weer om te vragen of ik mee ga. Ik zal daar zeker een beetje in de regen en de kou staan zwoegen, nog voor niets ook en met en beetje pech kleerscheuren ,of erger, oplopen! En dat terwijl ik lekker op mijn vrije zaterdag, bij de warme kachel een krantje kan zitten lezen in de luie stoel. Mij niet gezien! En dan is daar natuurlijk nog die hele grote groep mensen die helemaal niets in de ga ten heeft. Die proberen we trouw ieder jaar via de Steltkluut te bereiken. Dus ook nu maar weer, want het is weer zo ver, er wordt weer een beroep op uw verantwoordelijk heidsgevoel gedaan. Draag uw eigen steentje bij aan het natuur- en landschapsonder- houd. Laten we afspreken: zaterdag 28 oktober a.s. aanvang vanaf 9.00 uur plaats: Noorddijk 2 te Hoek werkkleren aan lunchpakket mee soepkom mee Vanaf deze zaterdag zullen we om de twee weken ergens in de regio bezig zijn. Voor meer informatie kunt U natuurlijk altijd even bellen: Johan Calle: 01150-30693 Peter Maas: 01150-17004 117

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 7