LANDSCHAPSONDERHOUD Verslag seizoen 1988-1989 Onze oudste werkgroep is niet stuk te krijgen! Logisch ook, want het werk dat gedaan wordt is oergezellig, enorm gezond, uitermate milieuvriendelijk en, o ja, ook voor na tuur en landschap zo onvoorstelbaar belangijk. Geen onderhoud betekent verval en verval betekent uiteindelijk een verdwijen vannoem maar op: knotwilgen, fruitbo men, meidoornheggen, veedrinkputten, leilinden, Iedere huiseigenaar weet hoe belangrijk onderhoud is en besteedt daar dan ook een ruime hoeveelheid tijd en geld aan. Iedere huisbewoner weet ook hoe belangrijk de stoffering van zijn of haar huis is. In een kaal huis valt nu eenmaal niet te leven. Zo gaat dat ook op voor ons landschap. Zonder stoffering, oftewel zonder al die kleine land schapselementen zouden we als mens maar verloren rondlopen, en voor die salaman der zonder drinkput, die steenuil zonder knotwilg, die wielewaal zonder hoogstam- fruitboom en die heggemus zonder meidoornheg valt er écht niet te leven! Zie daar in een notedop de motivatie waarom toch steeds weer die knotters en knotsters zo aktief zijn in dat landschapsonderhoud. Laat u gerust meeslepen door die motivatie en laat het komend seizoen uw positieve milieu-instelling óók gepaard gaan door een positief gedrag en ga een keer mee om de handjes uit de mouwen te steken! Het seizoen '88-'89 Was het voorgaande seizoen nogal moeizaam verlopen, dit seizoen kunnen we geluk kig terugzien op een geslaagd geheel. In tegenstelling tot voorgaande jaren, toen we in principe iedere zaterdag de knotgroep bij elkaar riepen, zijn we dit seizoen overge gaan op één werkdag per twee weken. Dit bleek een goed sysyteem. Heel wat klussen zijn weer aangepakt en ook het aantal mensen dat onze knotgroep ondersteunde was indrukwekkend. Enkele cijfers: gewerkte periode: 3 oktober '88 t/m 25 maart '89 totaal aantal gewerkte dagen: 19 totaal aantal deelnemers: 38 gemiddeld aantal deelnemers: 7,2 totaal aantal gewerkte uren: 747 Werkzaamheden: waterput opschonen 1 ex. knotwilgen knotten 51 ex. hoogstamfruitbomen snoeien 35 ex. waardevolle bomen opknappen 8 ex. 'heide' afplaggen 70 m2 wilgepootjes uitsnoeien 210 ex. wilgepootjes planten 4 ex. Naast de traditionele werkzaamheden als het knotten van wilgen werd dit seizoen vooral veel aandacht besteed aan het opknappen van waardevolle, oude bomen. Het meest opvallend daarbij was de Kastanje aan de Zomerstraat in Hulst. Eveneens in het oog springend was het heide-projekt in de WMZ-bossen te St. Jansteen (zie verslag in Steltkluut jrg. 19, nr.2 pag.54 55). Er werd in totaal op 13 verschillende plaatsen ge werkt. 118

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 8