ZEEUWSE VOGELAARSDAG IN OOST ZEEUWS-VLAANDEREN Deelnemers (aantal dagen) Fons de Beyn (1), Edie Bogaert (1), Stefan de Bruin (1), Johan Calle (10), Luciën Calle (12), Pepijn Calle (3), Angelo de Caluwé (2), Gilbert de Caluwé (1), Gwendolyn Diele- man (9), Jacquelien Doens (3), Willem-Bart de Feyter (8), Jan Flagge (9), Guus Harts (1 Dhr. v.d. Hooft (1), Astrid Maas (1), Lex Maas (5), Lucia Maas (1), Peter Maas (13), Sjef Michielsen (1), Mark Ploegaart (11), Bart Reuling (3), Paul Reuling (5), Daan Schutz (2), Jon Slabbekoorn (2), Patrick de Smidt (3), RiaTheunisse (3), Hugo Verbrugge(5), Hans de Vos (10), Monique de Vos (5), Amy de Waele (1Brigitte v.d. Water (1Alex Wieland (5), Martino Wijfels (2). Daarnaast hebben we nog enkele personen welke niet meer op naam konden worden gebracht: uit Philippine (1een mevr. uit Hulst (1een vriendje van Alex (1?(1Martin (1). Vanaf deze plaats zou ik alle deelnemers bijzonder willen bedanken voor hun inzet! Ik hoop het komend seizoen weer op jullie te mogen rekenen! Peter Maas. Op zaterdag 9 december vindt in Oost Zeeuws-Vlaanderen de Zeeuwse Vogelaarsdag plaats. Op deze dag bezoeken vogelaars uit andere Zeeuwse regio's onder leidng van de vogelwerkgroep onze regio. De dag is een initiatief van het Zeeuwse Vogelaars- overleg. Aan dit overleg nemen vertegenwoordigers deel van alle Zeeuwse vogelwerk groepen. Omdat de vogelaarsdag elk jaar in een andere regio in het Zeeuwse georga niseerd wordt, is het een prima gelegenheid op deze manier Zeeland en de ter plaatse actieve vogelaars te leren kennen. Om hiertoe de gelegenheid te bieden, worden de beste plekken in de rgio bezocht en is er na afloop van de dag voor belangstellenden op eigen kostengelegenheid tot het gezamnelijk gebruiken van een maaltijd. Programma: Vanaf 7.30 tot 9.00 uur samenkomst bij de strekdam aan de Braakmankreek. De kreek met haar oever fungeert als een slaapplaats van in de omgeving fouragerende water vogels zoals Kemphaan, Wulp, Kleine zwaan, Aalscholver, Kokmeeuw en Kolgans. Behalve deze soorten worden nog vele andere vogels verwacht zoals: Grutto, Baard- mees, Brilduiker en Waterral. Als u niets wilt missen moet u 's morgens op tijd zijn. Om dat we tot 9.00 uur op dezelfde plaats blijven, kunnen degenen die dat willen ook later komen. Na de Braakmankreek worden de Spaarbekkens bezocht. Hier verblijven 's winters duizenden eenden waartussen on getwijfeld Grote zaagbekken, Krakeenden en Bril- duikers. Vanf de hoge Spaarbekkendijken is er bovendien een goed uitzicht over het zuidelijk deel van de Braakmanpolder. Vanaf 10.30 tot 11.00 uur drinken we koffie in cafe "Het Wapen van Zeeland" te Zaam- slag. Tijdens de koffie wordt er een kort welkomstwoord gesproken en ontvangt een ieder het verslag van het onderzoek naar in Zeeuws-Vlaanderen broedende steltlo pers en grondeleenden. 119

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 9