WOLDOPLUIZEN IN OPMARS door Johan Calle Sinds enkele jaren zijn er een aantal soorten woldopluizen in Nederland sterk in op mars. Twee inheemse soorten breiden zich nogal explosief uit. Twee andere soorten rukken vanuit Zuid-Europa op en worden in toenemende mate in Nederland aange troffen. Ook in Zeeuws-Vlaanderen deed zich een sterke toename voor. In 1987 zijn deze luizen (waarschijnlijk) voor het eerst op enkele plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen waargenomen. In 1988 kwamen op deze plaatsen aanzienlijke aantallen voor, terwijl het aantal vind plaatsen zich uitbreidde. Nu, in 1989, heeft deze opmars zich verder voortgezet. Re den genoeg om eens aandacht te besteden aan deze opvallende beestjes, temeer daar er een kans is dat er een of zelfs meerdere soorten dopluizen in uw tuin voorko men. Indeling en Levenscyclus. Woldopluizen behoren tot de (super) familie van de schildluizen, deze laatste worden op hun beurt weer geplaatst in de insektenorde Hemiptera. Ook cicaden, wantsen en bladluizen worden in deze orde geplaatst. Er is geen officiële Nederlandse naam voor de groep woldopluizen. Letterlijk zou men hier moeten lezen: Pulvinaria /Eupulvinaria. In verband met de leesbaarheid is geko zen voor woldopluizen. Er is een belangrijk niet-morfologisch kenmerk dat ons in staat stelt woldopluizen gemakkelijk van andere insekten te onderscheiden. De beestjes vormen namelijk in juni-juli een opvallende, tot 2 cm, lange witte eizak, die voor woldopluizen kenmerkend is. Zelfs op afstand vallen deze witte vlekjes goed op. 3 X flaWocttc In deze wollige eizak, die achter het lichaam verschijnt, worden enige honderden eitjes afgezet. De eizak geeft bescherming tegen klimaat en natuurlijke vijanden. Na enige weken komen de jonge luizelarven uit en verlaten spoedig de eizak en verspreiden zich daarna over de boom of de struik. Eenmaal een goed stekkie gevonden verplaatsen ze zich hun verdere leven nauwelijks meer, dit in tegenstelling toto bladluizen die door gaans meer mobieler zijn. 14 8

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 14