Ze overwinteren op de voedselplant als halfvolwassen insekt. In het voorjaar ontwik kelen de diertjes zich verder tot het volwassen stadium. De éénjarige cyclus is dan weer rond. Woldopluizen voeden zich met plantensappen die ze met behulp van een speciaal daarvoor ontwikkeld instrumen, de zuigsnuit, uit se sappige plantedelen zuigen. Op het eerste gezicht lijken de volwassen beestjes meer op miniatuur pissebedden dan op het gewone insektenbeeld. De drie lichaamsdelen, kop, borststuk en achterlijf zijn met elkaar vergroeid tot één geheel, poten zijn nauwelijks ontwikkeld en vleugels ontbreken zelfs geheel. Het lichaam is bruingeel, ovaalvormig, sterk afgeplat en tot max. 1 cm. lang. Kenmerkend ook voor onze ongevleugelde vriendjes is de sexuele dimorfie; er is een groot verschil tussen de mannetjes en de vrouwtjes. De mannetjes zijn bij de meeste soorten schildluizen zeldzaam, onbekend of ontbreken wellicht geheel. De systema tiek berust dan ook enkel op de vrouwtjes. Hoewel dopluizen evenals bladluizen sap uit de waardplant onttrekken is de schade meestal van weinig betekenis. Alleen als de waardplant massaal bezet is, de boom of struik ziet er dan besneeuwd uit, bestaat er kans op verdroging van plantedelen. Be strijding zal dus meestal niet nodig zijn! Wil men toch tot bestrijding overgaan, gebruik dan géén insekticiden. Insekticiden doden niet alleen de aantaster maar ook de na tuurlijke regulators, zoals predatoren (vooral lieveheersbeestjes) en parasieten (o.a. sluipwespen). Bovendien brengen deze middelen gif in ons milieu. Een vriendelijker bestrijdingsme- thode is het krachtige waterstraal afspuiten van de eizakken. Deze methode zal het meest efficiënt zijn als ze half juli wordt uitgevoerd. De eizakken zijn dan geheel ge vormd maar de eitjes zijn dan nog niet uitgekomen. Schade bwe-e. natwu.rlj'ke vijanden van woldoplui'zen. Sluipwesp lisw^beersb eéstjC- 149

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 15