de noordkant is een duiker onder de weg en een doorkijk naar een niet toegankelijk gebied. De Knolweg, een oude eigen weg van SBB, bestaande uit ouderwetse kinderkoppen, ligt aan de westkant. Een prachtige rietkraag en brede watergang vormen een euland in dat gebied. De huidige eigenaar, E. de Nijs noemt dit stukje dan ook "het eiland". Het is al vele jaren dat de bruine Kiekendieven op dit eiland nestelen. Een enkele maal zijn ze verstoord. In het vroege voorjaar, omstreeks hal-F maart, zijn ze er meestal. Dit was ook in 1989 het geval. Ik heb het meegemaakt dat het vrouwtje zich horizontaal op een paal zette en zich liet betreden door het mannetje. Het nestmateriaa1 bestond uit takken van vlier en populier maar ook veel riet. Toen begon een rustige, stille tijd: het broeden. Soms een prooioverdracht hoog in de lucht. Het mannetje kondigde zich dan aan met een scherp geluid, waarna het vrouwtje van het nest afvloog om het lekkere hapje over te pakken. Het vrouwtje was zeer licht gekleurd met bijna witte kop en bijzonder lichte v1euge1v1ekkenVele malen heb ik de oudervogels gezien en ik heb wel eens gedacht dat ze weg waren. üp zondagvoormi ddag 9 juli 1989 was het zover. De beide oudervogels zeer laag over het riet en de bloeiende wilgenroosjes. De jongen verlieten het nest en leerden vliegen. Zeer groot was mijn verbazing. Een ongelooflijk beeld: witte kiekendieven! Dit kon geen dons meer zijn. Ik ben toen voor het eerst naar het nest gaan kijken, maar dat was natuurlijk leeg op enkele prooien na. Er vlogen vier jongen rond. Twee waren voor 80"/. wit op de boven vleugels. Eén was half bont en één met slechts enkele witte veren in de v1euge1s 157

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 23