EXCURSIEVERSLAGEN Dit ongelooflijke gebeuren heb ik verteld aan goede vogelkenners en geen van hen had hier over gehoord of gelezen. Van hen kreeg ik het advies om kontakt op te nemen met iemand die deze jonge vogels zou kunnen fotograferen. Ik nam kontakt op met Marcel Verbruggen, een bekende cineast van de BRT die er naar mijn zeggen schitterende opnamen van heeft gemaakt. Ook Bouke Grootjans stelde ik in kennis die het gelukt is om de gedeeltelijk witgekleurde jongen op dia vast te leggen. Het ging hier zeker niet om albino's. Die zouden niet lang leven vanwege hun slechte gezichtsvermogen. Het zijn gewone vogels met als uitzondering veel wit gekleurde veren. Als de Bruine Kiekendieven straks vertrekken zullen ze zeker nog gezien worden tijdens de trek. Deze waarneming, deze speling van de natuur, is voor mij het mooiste van wat ik in mijn leven ooit heb gezien. Richard Beleijenberg Kerkpad 15, Nieuw-Namen. Excursieverslag Pereboomsgat 28-01-1989 Onder leiding van Luud Persijn hadden zich tien deelnemers verzameld. Na verwelkoming en uitleg van de te lopen route - rietkraag naar Perebommsgat K1oosterweg via aanplant verkavelingsbosjes en elzen- broekbosjes werd van start gegaan. Bij het vertrekpunt aan de boerderij van Van Regemorte 1 hadden Kerkuilen eer, nestkast in de schuur bezet. Dit was duidelijk waarneembaar aan de aanwezige braak ba11enHet uitpluizen daarvan leverde behalve muizeschedels ook schedels van mussen op. Het gebied ligt op een dekzandlaag; dit werd mooi geïllustreerd' door een daar aanwezige put waar we een beeld kregen van de opbouw van de grond. Lopend langs de kreek zagen we in de rietrand het halfdrijvende winternest van de Muskusrat. Ook zagen we hier een buizerd overvliegen en mochten we het geluid horen van winterkoning en koolmees. Bovenop de dijk uiteindelijk beland konden we genieten van het schitterend uitzicht over het Pereboomsgat. Twee bergeenden vertoonden al baltsneigingen. De reeds eerder gesigna 1 eer de buizerd verzorgde ons een schitterende vliegshow. 158

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 24