Het bos dat wij nu inlopen strekt zich uit tot aan de Nederlandse grens. Ook hier veel opslag van Amerikaanse vogelkers die zich makkelijk laat verspreiden via de uitwerpselen van de vogels. In bosbouwkringen noemt men hem ook wel 'vogelpest'. Een stukje verderop wat zuurdere grond met berken en heide die hier en daar al bloeit. Een prachtstukje natuur De konijnen die hier voorkomen houden door hun vraatzucht de verruiging tegen en doen op die manier ongewild aan natuurbeheer De rietzanger horen we en hoog in de lucht is een leeuwerik te zien. We kregen pijpestrootjeduinriet in dikke plakken met muizeoor en mannetjesvaren te zien.Ons gezelschap telde diverse prominente kenners van vogels en planten zodat boeken en andere naslagwerken in de tassen konden blijven. Ondertussen konden we genieten van een boompieper en van nachtv1inders als de Bontebessev1inder en het Boterbloempje. Bovenin een statige oude beuk had een zwarte specht een begin gemaakt met een nestholte. De grond lag bezaaid met houtsplinters. Goudhaantje en Zanglijster lieten zich horen. De voorkomende Valse Salie, Brunei en Rankende Helmbloem zijn typische indikatoren voor de grondsoort. Het volgende gedeelte van het gebied wordt vooral gekenmerkt door de massale aanwezigheid van Adelaarsvaren en soorten als wilgeroosje. De vogelgeluiden beginnen te verstillen, de klok wijst tien uur. Het wordt spannend, zullen we de vogel waar we in -Feite voor naar hier gekomen zijn dan toch te zien of te horen krijgen? Op een open stuk in het bos stellen we ons verdacht op. Niet lang daarna klapwiekt een ransuil statig voorbij. Geduldig wachtend horen we dan iets over half" elf een ratelend geluid: de nachtzwaluw is duidelijk hoorbaar!. Omdat dit voor mij de eerste keer is dat je zo'n vogel hoort lijkt dit wel een emotioneel geladen geluid: zo apart om nooit meer te vergeten. Van de andere kant heel zwak hoorbaar dezelfde tonen, dus twee nachtzwa1 uwen maar zullen we ook een nachtelijke schimp van hen opvangen? De geluiden zwakken af en na nog een kwartier gewacht te hebben geven we de moed op ons tevreden stellend met de geluiden die we gehoord hebben. Bij de parkeerp1aats aangekomen is het al inmiddels donker. Na onze gids, Dhr. d'Hollander, voor zijn leiding te hebben bedankt keren we voldaan huiswaarts. Daan Schutz Jan Steenstraat 9, Axel 160

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 26