NATUURWANDEL I NGE3ST ZEEUWSE VOGELAARSDAG IN OOST-ZEEUWS-VLAANDEREN op zaterdag 9 december 1989. Voor uitgebreide informatie hierover zie vorige Steltkluut (1989 nr.5) Kort samengevat ziet het programma er als volgt uit: 7.30 tot 9.00 uur strekdam aan de Braakmankreek Daarna volgt een bezoek aan de Spaarbekkens. Na het "welkomstwoord" in Zaamslag volgt een bezoek aan het Groot Eiland en de Putting. Vanaf 14.00 uur zullen de vogelaars aanwezig zijn op de zeedijk bij Emmahaven (Saeftinghe)Voor nadere informatie over deze speciale dag mogen we verwijzen naar H. Caste- lijns, 01159-1846. WATERWINGEBIED WMZ-STJANSTEEN zondag 31 december 1989 Oudjaar op een zondag. Een mooie gelegenheid dunkt ons om op deze laatste dag van het jaar en van de jaren 80 een frisse neus te gaan halen. Niet te vroeg natuurlijk want we zitten nu een beetje in de gezellige, huiselijke dagen, waarop we wel eens wat langer dan normaal op durven blijven, hetgeen onver mijdelijk impliceert: ook wat langer uitslapen. We verzamelen dan ook pas om 9,30 uur bij het pomp- gebouw van de WMZ aan het eind van de Van Hogendorp- laan om onder leiding van Edie Bogaert te gaan kijken hoe de dieren van beemd, veld en bos de winter doorkomen. Haas, konijn en misschien nog wel andere zoogdieren verwachten we te zien en van de vogels natuurlijk de geijkte wintergasten zoals roek, bonte kraai, kramsvogel, koperwiek, vuurgoudhaantjekeep, sijs en zwarte mees. Op de verzamelbassins verblijven dikwijls verschillende soorten eenden zoals pijlstaart, smient en wilde eend. Bovendien is het hier een gekend gebied voor roofvogels als buizerd, sperwer en torenvalk. Rond de middag zijn we terug bij het pompgebouw. Vergeet vooral niet laarzen aan te doen en lekkere warme kleding. Ook de kijker mag uiteraard niet vergeten worden. 138

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 4