SLAAPTREKEXCURSIE IN DE BRAAKMAN vrijdag 12 januari 1990 Met het laatste licht van het tweeduister, dus nog net voor de avond valt, zoeken duizenden vogels van verschillende pluimage hun slaapplaatsen op in en langs de Braakmankreek. Werkelijk een fenomenaal gezicht als je daar ineens uit het niets zo1n 20-tal kleine zwanen door het reeds schemerige zwerk ziet aankomen. Even later gegak van ganzen, 300 in getal, grauwe ganzen. Zij vallen op de natte weilanden aan de oostelijke dijk. Dan, gejodel van wulpen, gesnater van wilde eenden, gefluit van smienten, ze willen hier allemaal zijn. Wat is het toch dat hen naar deze ene magische plek trekt? De rust? Het gevoel dat je met z'n allen veel sterker bent? En dan 10 aalscholvers! Zij komen in formatie vanaf de Westerscheldedijk aanvliegen en landen op de takken van bossage op het kleine eilandje midden in de Braakmankreek. Fascinerend om mee te maken: al die massa's vogels uit je eigen streek van zo dichtbij te kunnen observeren. Voor de uitleg over het een en ander zal Henk Caste- lijns aanwezig zijn. We verzamelen om 16.30 uur op de dreef die naar het bos loopt tegenover de boerderij aan de Braakmanweg no3Warme kleding en schoeisel en telescoop of kijker aanbevolen. P.S. we blijven tot het helemaal donker is. GANZEN KIJKEN IN DE PUTTING BIJ HENGSTDIJK, zondag 11 februari Kolganzen, rietganzen en grauwe ganzen worden in Zeeuws-Vlaanderen in de volksmond over een kam geschoren, het zijn vriesganzen. Er zijn natuurlijk wel degelijk verschillen te zien als je let op de vorm, grootte en gedrag maar vooral het verenkleed helpt ons bij nauwkeurig observeren om de verschil lende vriesganzen de naam te geven die hen toekomt. Tijdens de wandeling naar de Putting komen we langs de kreek "de Vogel" waar altijd wel iets interessants te zien is op vogelgebied. Grote Zaagbek, Pijlstaart en Smient maar ook 'gewone' vogels als waterhoen, meerkoet en blauwe reiger verblijven er regelmatig. 139

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 5