Weer of geen weer, maar op 24 december maken we een wandeling vanaf het parkeerterrein van het Recreatiecentrum de Braakman over de Braakmand!jk naar de RiemenskreekjesWe slaan dan twee vliegen in n klap: vanaf de dijk hebben we een schitterend uitzicht over de kreek en de polder. Verzamelen om 9.00 op het parkeerterrein. De excursie zal onder leiding staan van Mark Ploegaert tel 01159-1973. Op zaterdag 20 januari houden we een "Stekker avond. Deze avond zal worden gehouden in ons vereni gingsgebouw, Wa l straat 7 te Terneuzen. De avond begint om 19.00 uur en zal duren tot ca 21.30 u. Het programma loont zeker de moeite om te komen: - Angelo en Alex zullen dia's laten zien over de vogels die zij tijdens hun vakantie in de Oostvaardersplassen hebben waargenomen. - Hugo vertelt iets over het milieu in Zeeuws- Vlaanderen - Gwendolyn zal ons alles vertellen over schedels. Wil je ook iets doen op deze avond? Bel dan voor 1 jan. even naar Alex Wieland tel. 01150-18130. We hopen dat jullie zullen komen en dat jullie vrienden en vriendinnen mee zullen brengen! Ben je niet bang in het donker? Kom dan op 27 januari naar het strekdammetje in de Braakman en maak van dichtbij mee hoe de natuur ontwaakt. Vogels die vast en zeker te zien zullen zijn: Kleine Zwaan, Zaagbek, Aalscholver, Fuut, Ganzen en Brilduiker. Verzamelen om 7.30 uur nabij de strekdam. Laarzen en warme kleding noodzakelijk en kijker niet vergetenDit alles Onder leiding van Alex Wieland tel. 01150-18130. 141

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 7