NAJAARSVERGADERING TER HERINNERING HET KNOTROOSTER I 9 dec. - 23 dec.:een 'kerstknot met surprise' 6 jan. 1990 - 20 jan. - 3 -Feb. Voor alle zaterdagen geldt: verzamelen om 9.00 u. bij Johan Calle, Beethovenstraat 13 te Terneuzen o-F bij het 'clublokaal' aan de Walstraat te Terneuzen. Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd even bellen: PMaas01150—17004/JCa 11e 01150—30693 De na jaarsvergadering van de Steltkluut wordt gehouden op maandag 11 december in de Halle te Axel De vergadering zal beginnen om 19.30 uur. De agenda voor de vergadering luidt als volgt: 1Openi ng 2. Mededelingen 3. Notulen voor jaarsvergadering van 17-04-1989 (zie Steltkluut) 4. Tijdschrift "de Steltkluut" 5. Begroting 1990 (zie Steltkluut) 6. Rondvraag 7. Sluiting 'huishoudelijk gedeelte' Het napauzeprogramma - lezing met dia's over bomen - begint om 20.45 uur en zal worden verzorgd door de gebroeders Johan en Luciën Calle onder de titel: "Bomen over Bomen". Kortom een dialezing die hout sni j dt U mag deze avond zeker niet missen A. Paauwe, secretaris. 142

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 8