ONTWERPBEGROTING van BATEN en LASTEN voor het jaar 1990 BATEN REKENING BEGROTING BEGROTING 1988 1989 1990 Contributies 9336.50 9300.- 9500.- Subsidies 324.25 300.- 250.- Advertenties 2050.- 1900.- 1900.- Verkopen 773.15 1000.- 300.- Rente/Donatie 1s 1442.80 1000.- 700.- Excursie 1s 860.50 200.- Millieu Karavaan 1026.15 Ophef rek.Avifauna 19.67 Diversen 85.00 Nadelig Saldo 1708.38 Totaal 17 .626.40 13.700.- 12.650.- LASTEN Kantoor Veldwerk 959. 10 600.- 900.- Vergaderkosten 364. 50 300.- 400.- De Steltkluut 7328. 81 8000.- 8000.- Porti/Vergoedingen 376. .63 400.- 400.- Contributies 486. .81 650.- 500.- Excursie/tentoonst 183?. .78 200.- 200.- Werkgroepen 356. .03 400.- 600.- Educatie 434. .45 400.- 400.- Publiciteit 734. 700.- 600.- Computer aanschaf 2040. Huur archief/winkel 240. 240.- 240.- Verzekering 149. .46 150.- 150.- Avifauna 2012. .50 Vogelaarsdag 400,- Symposium 500.- Inkoop 500.- Diversen/onvoorzien 304-r 33 260.- 260.- Totaal. 17 ^626^40 13.700.- 12.650.- Aldus vastgesteld en goedgekeurd op de Najaarsvergadering te Axel op 11 december 1989. De Penningmeester. De Voorzitter. - - 143

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 9