begrenzing natuur- en bosgebied M bestaand natuur/bosgebied ÏM\ te ontwikkelen nieuwe natuur bosontwikkeling CZU grote wateren M natuurgebied te verwerven m beheersgebied overige begrenzingen 8ËH bestaande verblijfsrecreatie WS Logistiek Park recreatieconcentratie Begrenzingen van de verschillende functies in de Braakmanpolder

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2004 | | pagina 11