boskem op lichie. resp. zwaardere grond struweel/zoombegroeiing op lichte, resp. zwaardere grond open begroeiing van droge grond, plaatselijk schrale vegetatie bloemrijk grasland, plaatselijk schrale vegetatie overstromingsgrasland zoet overstromingsgrasland brak vochtig schraalgrasland zoet zoet rietland en ruigte brak rietland en ruigte open water brak open water zoet inundatie in de winter

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2004 | | pagina 12