STELTKLUUT BROEDER SIMEON (04.03.1923-17.12.2003) EEN VEELZIJDIG VOGELAAR IS NIET MEER Onlangs overleed Broeder Simeon, in de wereld Gilbert Van Avermaet. Voor de jongere genera tie vogelaars geen klinkende naam (meer), maar wanneer ik je verklap dat het logo van onze ver eniging reeds sinds haar stichting in 1956, door hem werd ontworpen en nog steeds ons tijd schrift siert dan gaat er misschien een lichtje op. Simeon, "Sim" voor de vrienden, was van oplei ding grafisch technicus en werd leraar beroeps opleiding "drukkerij en boekbinderij" aan het in stituut waar hij was opgeleid, de Technische Schooi Glorieux te Oostakker. Zijn artistieke op leiding genoot hij onder meer te Gent aan de Kunst-Academie en aan de Hogeschool voor Wetenschap Kunst St.Lucas Instituut. Hoewel hij gans zijn leven ook bezig was met jongeren werking zal hij ons vooral herinnerd worden als tekenaar/illustrator, fotograaf en vogelkijker. Als schetser, tekenaar, schilder heeft hij tiendui zenden werken en werkjes vervaardigd. Hij was een bekend striptekenaar en tekende jaren na elkaar stripverhalen voor diverse Belgische dag en weekbladen, steeds rond het thema natuur- en vogelbescherming, vooral bestemd voor een jonger publiek Zelfs Willy Vandersteen van "Suske en Wiske" deed hem meermaals het aanbod om voor hem te gaan werken. Hij be heerste diverse technieken, werkte veel zwart wit, vaak gestileerd, maar kon net zo goed naar de natuur tekenen en schilderen. Tientallen klei nere en grotere kunstwerken van zijn hand sie ren her en der huiskamers, studeerkamers, za len en gangen. Vogels tekende hij o.m. voor de tijdschriften Mens en Vogel, Parus, De Steltkluut, Oriolus, De Takkeling, De Wielewaal, Veldornithologisch Tijdschrift, etc. Hij verzorgde de honderden teke ningen voor de beide avifauna's uit de Gentse Kanaalzone (1979 1985) en, exclusief voor onze vereniging, alle landschapstekeningen voor "Vogels tussen Zwin en Saeftinghe De avi fauna van Zeeuws-Vlaanderen" (1988). Door: Franklin Tombeur Hij illustreerde ook tal van rapporten die door onze vereniging werden uitgegeven o.m. over Zwartenhoek (1975), Het Groot Eiland (1977), Zoogdieren Reptielen Amfibieën van Oost- Zeeuws-Vlaanderen (1978), De Otheense Kreek (1978) en De "Polsvliet" (1980). Maar hij teken de of schilderde ook bloemen, planten, zoogdie ren, insecten, etc. Zijn onderbuurman Broeder Florus was een zeer onderlegd vlinderkenner en daar haalde hij veel inspiratie. Als fotograaf bracht hij nauwelijks vliegbeelden. Liever zat hij geduldig dagenlang te "schuilhutten" tot hij de compositie had die hij wenste. Hij deed veel aan nestfotografie maar dat leverde ook prachtige foto's en verhalen op van Waterspreeuw, Bruine Kiekendief, Morinel- plevier, Steltkluut, Zwarte Specht, Nachtzwaluw, 18

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2004 | | pagina 20